Europese Rekenkamer nooit positiever over uitgaven EU-begroting

Europese Rekenkamer nooit positiever over uitgaven EU-begroting

Het geschatte foutenpercentage in de betalingen uit de begroting van de Europese Unie is alweer verbeterd. Het bedroeg in 2016 3,1 procent, terwijl dat in 2015 nog 3,8 procent was en in 2014 4,4 procent. Dat blijkt uit het nieuwe jaarverslag van de Europese Rekenkamer dat vandaag is voorgesteld. Voor het eerst sinds 1994 geeft de Rekenkamer geen afkeurend oordeel over de Europese uitgaven. De Europese Rekenkamer is het onafhankelijke controleorgaan van de EU. Al meer dan twintig jaar geeft ze elk jaar een betrouwbaarheidsverklaring af. Tot vorig jaar sprak ze steevast van wijdverbreide problemen bij de besteding van Europees geld en gaf ze een afkeurend oordeel, nu spreekt ze van een ‘oordeel met beperking’. Dat komt erop neer dat er problemen zijn vastgesteld, maar dat die geen diepgaande invloed hebben.

Het totale foutenpercentage van de EU-uitgaven in 2016 werd geschat op 3,1 procent. Ongeveer de helft van de gecontroleerde uitgaven lag onder de drempel van 2 procent waarboven uitgaven of ontvangsten geacht worden onregelmatig te zijn. De ontvangsten in 2016 vertoonden geen materiële fouten.Volgens Europees Parlementslid Anneleen Van Bossuyt (N-VA) betekenen de cijfers dat er 4,2 miljard euro aan Europese subsidies niet correct werd besteed. “Dat is moeilijk te begrijpen in tijden van besparingen waarin we zorgvuldig met elke euro moeten omspringen”, zegt ze. Dat er voor het eerst geen afkeurend oordeel over de betalingen wordt afgegeven, moet volgens Van Bossuyt “een startschot zijn voor een nóg efficiëntere besteding van het belastinggeld”.

De Europese uitgaven bedroegen in 2016 in totaal 136,4 miljard euro, of ongeveer 267 euro per burger. Dat komt overeen met circa 1 procent van het Europese bruto nationaal inkomen of ongeveer 2 procent van de totale overheidsuitgaven in de EU-lidstaten.

bron: Belga