Eengemaakt bibliotheeksysteem: goedkoper voor gemeenten, beter voor dienstverlening

Eengemaakt bibliotheeksysteem: goedkoper voor gemeenten

Er komt een eengemaakt bibliotheeksysteem in Vlaanderen. Dat eengemaakte systeem moet niet alleen voordelen opleveren voor de bezoekers, maar ook voor de steden en gemeenten. Die zullen namelijk lagere tarieven krijgen aangeboden. Dat zegt Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz (Open Vld). Elke bibliotheek heeft op dit moment nog een lokaal of provinciaal bibliotheeksysteem om boeken uit te lenen of te reserveren. In het kader van de overheveling van provinciale bevoegdheden naar Vlaanderen komt er straks een nieuw centraal systeem. De aanbesteding voor dat systeem is gegund aan het Nederlandse bedrijf OCLC/HKA. Bedoeling is dat de bibliotheken tussen 2018 en 2021 op het nieuwe systeem worden aangesloten.

Het nieuwe eengemaakte systeem moet de samenwerking tussen bibliotheken vergemakkelijken en moet voor de bezoekers ook zorgen voor een “performant uitleensysteem”, zegt cultuurminister Sven Gatz. “Dit platform zal een online catalogus bevatten met verrijkende informatie: covers, samenvattingen, recensies en muziekfragmenten en een gepersonaliseerde digitale self-service-omgeving”, klinkt het.Steden en gemeenten die intekenen op het nieuwe systeem zullen volgens de Open Vld-minister ook hun voordeel doen. Momenteel betalen die gemeenten voor hun deelname aan de provinciale platformen een jaarlijkse bijdrage aan het provinciebestuur. Die bijdrage schommelt, afhankelijk van de provincie, tussen 0,24 euro en 0,46 euro per inwoner. In het nieuwe systeem wordt gekozen voor het laagste van die tarieven, namelijk 0,24 euro per inwoner.

Voor een gemiddelde Vlaamse gemeente van ongeveer 20.000 inwoners komt dit dus neer op nog geen 5.000 euro per jaar. Voor een grotere stad als Kortrijk, Sint-Niklaas of Hasselt gaat het om ongeveer 18.000 euro per jaar. Minister Gatz: “Voor vele lokale besturen levert dit een netto besparing op.”

bron: Belga