Vlaamse regering schiet aannemers te hulp die kampen met schaarste isolatiemateriaal

Vlaamse regering schiet aannemers te hulp die kampen met schaarste isolatiemateriaal

De Vlaamse regering biedt hulp aan aannemers die in het kader van een overheidsopdracht hun opdracht niet kunnen uitvoeren of andere nadelen ondervinden door de schaarste aan isolatiemateriaal. Die aannemers kunnen een verlenging van de termijn of een herziening van hun overeenkomst krijgen. Minister-president Geert Bourgeois heeft daarover een omzendbrief uitgevaardigd. De bouw kampt al enkele maanden met een schaarste aan de isolatiematerialen PUR (polyurethaan) en PIR (polyisocyanuraat). Daardoor lopen de leveringstermijnen op en zijn ook de prijzen gestegen. “De uitvoerders van overheidsopdrachten kunnen in bepaalde gevallen ook niet langer voldoen aan hun verplichtingen binnen de vooropgestelde uitvoeringstermijnen”, zegt Bourgeois vandaag. “De omzendbrief spoort de Vlaamse openbare opdrachtgevers aan om hiermee rekening te houden.”

De Vlaamse regering erkent in haar omzendbrief de forse prijsstijgingen en de langere levertermijnen voor isolatiemateriaal. Ze verduidelijkt de voorwaarden om een beroep te kunnen doen op een verlenging van de uitvoeringstermijn of een herziening van de overeenkomst.De omzendbrief is van toepassing op overheidsopdrachten die de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest gunnen of subsidiëren.

bron: Belga