Tweet minister Wilmès wakkert communautair vuur bij Hendrik Bogaert aan

Tweet minister Wilmès wakkert communautair vuur bij Hendrik Bogaert aan

Een tweet van minister van Begroting Sophie Wilmès (MR), naar aanleiding van het Feest van de Franse gemeenschap, heeft even het communautaire vuur bij Kamerlid Hendrik Bogaert (CD&V) aangewakkerd. De voormalige staatssecretaris, die binnen zijn partij een meer Vlaamsgezind profiel heeft, las in het bericht een aanval op het territorialiteitsprincipe van de deelentiteiten. “Mooi feest van de Federatie Wallonië-Brussel. Dat ze de band tussen de Franstaligen kan blijven, zonder onderscheid naar waar ze wonen”, lanceerde de MR-minister op de microblogsite. Wilmès is afkomstig uit Sint-Genesius-Rode, een van de faciliteitengemeenten in de Vlaamse rand. Kamerlid Bogaert kroop daarop in zijn pen. “Federale regering vindt dat Fédération Wallonie-Bruxelles overal in Vlaanderen bevoegd moet zijn. notinmyname”, antwoordde Bogaert. Waarop minister Wilmès dan weer een geruststellende boodschap terugstuurde: “Onnodige polemiek. Gelukkige feestdag aan alle Franstaligen van waar ze ook zijn.” Meteen dankte Bogaert de minister voor de verduidelijking. “Bericht suggereerde dat naast ongrondwettelijke naam #FWB ook ongrondwettelijke activiteiten zou plannen”, aldus Bogaert.

De territoriale bevoegdheid was voorwerp van een langdurige controverse tussen Vlaamse en Franstalige partijen. De Franse gemeenschap had in 1995 subsidies toegekend aan “Carrefour”, een Franstalige culturele vereniging die actief was in de Vlaamse rand. Het Vlaams parlement trok daarop naar het Arbitragehof en kreeg gelijk, waarmee het Hof het territorialiteitsprincipe van de gemeenschappen erkende.bron: Belga