Al Gore: "Amerika is het pad van de duurzaamheid ingeslagen. Trump kan dat niet tegenhouden"

Al Gore
Foto Paramount Pictures

“Mijn naam is Al Gore en ik was ooit de volgende president van de Verenigde Staten.” De intussen 69-jarige ex-politicus grapt nog wel (zuurtjes) over de gecontesteerde nederlaag die hij in 2000 leed tegen George W. Bush, maar zijn energie steekt hij nu al vele jaren in een veel belangrijker thema: de opwarming van de aarde. In ‘An Inconvenient Sequel: Truth to Power’, het vervolg op de Oscarwinnende documentaire ‘An Inconvenient Truth’ uit 2006, zet hij die strijd onverdroten verder. Met een positieve blik.

Al Gore: “Het is niet te laat om de meest catastrofale gevolgen van de klimaatcrisis af te wenden. Je ziet al dat bepaalde maatregelen effect beginnen te hebben. In Amerika, Europa en China is de uitstoot van broeikasgassen al drie jaar na elkaar gedaald en wereldwijd is ze stabiel gebleven. Maar wat we jaarlijks uitstoten, komt natuurlijk wel nog altijd bij de gassen die al in de lucht hangen. Het gevaar blijft nijpend. Deze film toont dat de gevolgen van de klimaatcrisis nog erger zullen zijn dan wat wetenschappers in het verleden voorspelden. De belangrijkste boodschap die we met ‘An Inconvenient Sequel’ willen meegeven, is echter dat we nu ook over oplossingen beschikken. We kunnen dit probleem oplossen.”

Ik kan me voorstellen dat je dan moedeloos werd toen je eigen president eerder dit jaar besliste om de Verenigde Staten terug te trekken uit het Klimaatakkoord van Parijs.“Dat was een ontgoocheling, ja. Ook omdat ik er voordien met hem over gesproken had. Ik had echt het gevoel dat Trump iedereen zou verrassen en toch het Klimaatakkoord erkennen. Het slechte nieuws is dat andere landen nu ook gaan overwegen om uit het akkoord te stappen. Het goeie nieuws is dat Amerika in de praktijk al langer het pad van de duurzaamheid ingeslagen is en dat Trump dat niet kan tegenhouden. Grote staten zoals Californië en New York kunnen vandaag betere resultaten voorleggen dan wat afgesproken is in het Klimaatakkoord. Atlanta, een enorme stad, wil binnen afzienbare tijd 100% duurzaam zijn. Ook de zakenwereld, met bedrijven als Apple en Google voorop, heeft ingezien dat het de enige deugdzame weg is. En het is niet uit een soort morele noblesse of ecologisch idealisme. Het is gewoon goedkoper. Zonnepanelen, windmolens, hoogwaardige batterijen, elektrische wagens, de kwaliteit wordt steeds beter en de prijs gaat steeds meer omlaag.”

Is de vraag ook niet of je kapitalisme wel kunt rijmen met duurzaamheid?

“Die vraag hoor ik steeds vaker, en het klopt dat de huidige vorm van kapitalisme geen steek houdt. Maar ik blijf er wel van overtuigd dat kapitalisme in principe het beste systeem is. Meer dan eender welke andere filosofie maakt kapitalisme menselijk potentieel los, en zorgt het voor meer persoonlijke, politieke en religieuze vrijheid. Alleen trekt het ongecontroleerde kapitalisme van vandaag zich niets aan van het ecosysteem en van vervuiling en de uitputting van natuurlijke hulpbronnen. Het hecht geen belang aan investeringen in onderwijs en gezondheidszorg en dat soort zaken. Het gevolg is een ongelijkheid die zo diep is dat zowel de democratie als het kapitalisme gevaar lopen. Het is dus nodig om beide te hervormen. En ik ben ervan overtuigd dat de verschuiving naar hernieuwbare energie en duurzame vooruitgang daarbij een rol kan spelen.”

Het is niet te laat om de klimaatcrisis af te wenden

Hoe zie je die rol?

“Volgens mij staan we aan het begin van een duurzaamheidsrevolutie. Die revolutie zal een even grote impact hebben als de industriële revolutie en zal zich doorzetten met de snelheid van de digitale revolutie. Waar de industriële revolutie van start ging in een hoekje van het Verenigd Koninkrijk in een wereld van 1,5 miljard mensen en zich vervolgens langzaam verspreidde, zal de nieuwe revolutie tegelijk losbarsten in een wereld van 7,4 miljard mensen. Zowel in de rijke als de arme landen. Het is een van de redenen waarom ik ervan overtuigd ben dat we de klimaatcrisis zullen oplossen.”

Intussen klampen de arme Amerikanen zich wel vast aan iemand als Trump, die bijvoorbeeld belooft dat hij de steenkoolmijnen weer zal openen en daar de werkgelegenheid terugbrengen.

“De voorbije zeven jaar is de steenkoolindustrie wereldwijd teruggevallen met 96%. Als er in Amerika zoveel jobs in die sector verloren gingen, was dat voornamelijk door de automatisering en de opkomst van aardgas. En nu zonne- en windenergie stilaan goedkoper worden dan aardgas, is de kans dat we terugkeren naar steenkool zero. Trump kan zijn beloftes dus onmogelijk waarmaken. Maar wat hij wel zou kunnen doen, is die werklozen een job in de zonne-industrie bezorgen. De werkgelegenheid in die sector groeit in de VS zeventien keer sneller dan het gemiddelde. Weet je wat volgens een recent rapport van het Bureau voor Werkstatistiek de volgende tien jaar de snelst groeiende job zal zijn? Technicus voor windturbines. Dat is dus niet alleen het antwoord op de klimaatcrisis, het is ook een antwoord op de vertragende wereldeconomie. Wie zou niet blij zijn met een project dat wereldwijd tientallen miljoenen mensen tewerkstelt? De duurzaamheidsrevolutie is zo’n project. Daarmee bedoel ik trouwens niet enkel hernieuwbare energie maar ook aangepaste architectuur en duurzame landbouw en bosbouw. Dat is allemaal aan het gebeuren.”

Ruben Nollet

RECENSIEOVERZICHT
'An Inconvenient Sequel: Truth to Power'