VVOB stuurt 350 Vlamingen aan voor beter onderwijs in ontwikkelingslanden

VVOB stuurt 350 Vlamingen aan voor beter onderwijs in ontwikkelingslanden

De komende vijf jaar stuurt de Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en technische Bijstand (VVOB) 345 Vlamingen aan die het onderwijs in de VVOB-partnerlanden, in Zuid-Amerika, Afrika en Azië, op een hoger niveau moeten tillen. Dat is te lezen in het meerjarenplan 2017-2021 dat de organisatie vandaag, in het bijzijn van VVOB-ambassadeur Herman Van Rompuy, voorstelde. “De focus ligt daarbij op goed leiderschap, zowel in Vlaanderen als het zuiden”, zei Van Rompuy. “Dat wordt cruciaal om duurzaam onderwijs te realiseren.” De VVOB is een Vlaamse organisatie die zich inzet voor kwaliteitsvol onderwijs in Vlaanderen en het zuiden. Van Rompuy beklemtoonde de rol van het onderwijs in de duurzame ontwikkeling. “Het is een belangrijke poot van onze ontwikkelingssamenwerking, en een onderwerp dat me zelf altijd na aan het hart heeft gelegen.” Om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, die de VN zichzelf oplegde, te halen, ligt voor Van Rompuy de focus op leiderschap. De Ontwikkelingsdoelen schrijven onder meer voor dat tegen 2030 voor iedereen een gelijke toegang moet komen tot kwaliteitsvol ondewijs. “We hebben het dan over leiderschap bij overheden, ministeries en donoren, maar ook op het lokale niveau. Een capabele schooldirecteur maakt zijn leraars beter, wat leidt tot beter gevormde leerlingen.”

De kennis die de VVOB-mensen in het zuiden opdoen, moet ook in Vlaanderen ingezet worden, bijvoorbeeld om beter met diversiteit in de klas te kunnen omgaan. “Die medewerkers kunnen de ervaring die ze opdoen in onze partnerlanden gebruiken om structurele veranderingen door te voeren in hun eigen organisaties.”

Met het nieuwe programma voor de komende vijf jaar is een budget van bijna 50 miljoen euro gemoeid. De VVOB’ers komen terecht in de partnerlanden van de organisatie: Cambodja, DR Congo, Ecuador, Rwanda, Suriname, Vietnam, Zambia en Zuid-Afrika.
De vorige vijf jaar stuurde de VVOB al goed 300 Vlamingen aan.

bron: Belga