Vlaamse regering erkent twee landbouwrampen

Vlaamse regering erkent twee landbouwrampen

De Vlaamse regering heeft de nachtvorst in april en de aanhoudende droogte van april tot juni erkend als landbouwramp. Dat heeft Vlaams minister van Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) bekendgemaakt. De erkenning heeft een kostprijs van 60 miljoen euro. De budgettaire impact wordt gespreid over 2018 en 2019. Dit jaar werd de Vlaamse landbouw getroffen door achtereenvolgens nachtvorst in april en aanhoudende droogte van april tot juni. Het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) bevestigde dat beide weersfenomenen uitzonderlijk waren.
Minister Schauvliege had eerder de procedure voor de erkenning als landbouwramp opgestart. De Vlaamse regering heeft nu het licht op groen gezet zodat de getroffen landbouwers een deel van hun oogstverlies kunnen recupereren via het Vlaams Landbouwrampenfonds.

Bij de vorstschade komen fruitteelt, sierteelt, notenteelt, boomkwekerij en wijnbouw in aanmerking voor een tegemoetkoming. Bij de droogteschade komen groenten, akkerbouwgewassen, nijverheidsgewassen, voedergewassen, fruitteelt, sierteelt en boomkweek in aanmerking voor een tegemoetkoming.Volgens minister Schauvliege wordt de budgettaire impact van de dubbele erkenning geraamd op 60 miljoen euro. Die impact zal gespreid worden over de jaren 2018 en 2019. Minister Schauvliege: “Zo kan ik de verliezen op de Vlaamse landbouwbedrijven deels compenseren. Ik heb mijn diensten opgedragen om prioriteit te geven aan de afhandeling van deze schadedossiers, zodat de betalingen zo spoedig mogelijk worden uitgevoerd.”

bron: Belga