Omzendbrief procureurs-generaal om bestrijding ransomware te stroomlijnen

Het college van procureurs-generaal heeft op 14 september een omzendbrief verspreid over het strafrechtelijk beleid in het fenomeen van ransomware. Bedoeling is om de bestrijding van het fenomeen te stroomlijnen, klinkt het in een persbericht. Justitie heeft nog geen precies beeld over het fenomeen, omdat aangiftes onvoldoende precies worden geregistreerd en vele besmettingen zelfs nooit worden aangegeven. “Dit leidt tot een onderschatting van het probleem, de omzendbrief wil hieraan verhelpen door verbeteringen aan te brengen in verschillende fases van de repressieketen.” Zo zal elke aangifte bij de politie van ransomware geregistreerd worden als een misdrijf van afpersing en informaticasabotage. De politie krijft een model van proces-verbaal om het voor de agenten eenvoudiger te maken de aangiftes van de vaak zeer technische materie correct en kwaliteitsvol te registreren. Die aangiftes worden vervolgens overgemaakt aan de federale gerechtelijke politie (FGP) die zal instaan voor het verdere strafonderzoek. Alle aangiftes worden verder behandeld door éénzelfde parketmagistraat, de referentiemagistraat cybercrime van het arrondissement.
De federale Computer Crime Unit krijgt dan weer de taak om een omvattend nationaal en internationaal beeld van het fenomeen ransomware te realiseren en actualiseren. Die informatie zal op een specifieke, interne webpagina op het informaticasysteem van de federale politie ter beschikking staan van alle politie- en justitiediensten.
Omdat ransomware-besmettingen vaak deel uitmaken van een campagne waarbij zowel in België als het buitenland talrijke computers getroffen worden, is het de bedoeling dat alle aangiftes over dezelfde ransomwarecampagne samen te brengen in één onderzoek, eerst in België en later, indien mogelijk, op internationaal niveau.
Tenslotte zet de omzendbrief sterk in op een geïntegreerde bestrijding van ransomware met de belangrijkste partners die in België actief zijn op het vlak van preventie en bewustmaking, zoals het Centrum voor Cybersecurity België en CERT.be.

bron: Belga