Miljoenen Iraakse Koerden stemmen over onafhankelijkheid

Miljoenen Iraakse Koerden stemmen over onafhankelijkheid

Ondanks internationale kritiek hebben de Koerden in Noord-Irak in een historisch referendum over hun onafhankelijkheid gestemd. Onder de meer dan vijf miljoen kiesgerechtigden tekende zich vandaag een hoge kiesopkomst af; volgens officiële bronnen zou meer dan 70 procent tegen de namiddag hebben gestemd. Voor de kiesbureaus stonden ellenlange files. Er wordt rekening gehouden met een grote meerderheid voor de afscheuring van Irak. De volksraadpleging is evenwel juridisch niet bindend. Tegen het referendum is heel wat verzet in Irak en de buurlanden. De Iraakse centrale regering verklaarde het in strijd met de grondwet. Vicepresident Nuri al-Maliki verklaarde voor zijn aanhang dat het referendum een “oorlogsverklaring is aan de eenheid van het Iraakse volk”. Voor vele Koerden zou onafhankelijkheid een lang gekoesterde droom waarmaken. Ze wijzen er op dat ze lange tijd door de centrale regering in Bagdad werden onderdrukt en bestreden. Vooral de gifgasaanval op het stadje Halabja en de uitroeiing van tienduizenden Koerden onder de vroegere dictator Saddam Hoessein heeft zich in het collectief geheugen van de Koerden geprent.

Vele kiezers kwamen in uniform of in traditionele Koerdische kledij naar de stembusgang. Enkelen droegen sjaals in de Koerdische nationale driekleur rood-wit-groen. Wie zijn kiesbrief in een urn wilde droppen, moest eerst de rechter wijsvinger als bewijs in een glas inkt dopen.
De Koerdische president Massud Barzani had de omstreden stemming zondag verdedigd en verklaard dat het bondgenootschap met Bagdad was mislukt. Turkije en Iran garandeerde hij een stabiliteitsfactor in de regio te zijn. De Koerdische Peshmerga-strijders zijn bereid op elke aanval te reageren.bron: Belga