Leuvense alma mater wil divers studentenpubliek aantrekken

Vicerector Chantal Van Audenhove, onder meer bevoegd voor diversiteit, heeft tijdens de openingszitting van het academiejaar aan de KU Leuven aangekondigd dat de nieuwe beleidsploeg onder leiding van rector Luc Sels ‘krachtig wil gaan inzetten op diversiteit en interculturaliteit’. Ook in de studentenspeech werd gepleit voor ‘een inclusieve universiteit waar iedereen zich welkom kan voelen’. Van Audenhove stelde dat de KU Leuven een inclusieve cultuur wil creëren zodat talenten van studenten en personeelsleden met verschillende achtergronden en overtuigingen maximale kansen tot ontplooiing krijgen. “Met gerichte acties willen we de in-, door- en uitstroom van een diverse studentenpopulaties bevorderen. We denken hierbij aan aangepaste schakel- en voorbereidingsprogramma’s voor toekomstige studenten, coaching en heroriëntering, aandacht voor rolmodellen, de verdere uitbouw van peerwerking, aangepaste faciliteiten voor bijzondere groepen…”, aldus de vice-rector.

Namens de studenten wees Kevin Seurs op het feit “dat het voorzien van financiële middelen op zich duidelijk niet volstaat om iedereen die er het potentieel voor heeft aan de universiteit te krijgen”. Volgens hem voelt een grote groep zich eenvoudigweg niet aangesproken om deel uit te maken van deze universiteit. Hij wierp hierbij de vraag op “of onze universiteit wel een klimaat biedt waarin studenten, ongeacht hun afkomst, ongeacht hun thuissituatie, tot ontplooiing kunnen komen?”, aldus Seurs.bron: Belga