Lerarenopleiding wordt versterkt

Lerarenopleiding wordt versterkt

De Vlaamse regering is het eens geraakt over een versterking van de lerarenopleiding. Wie leerkracht wil worden, moet daar voortaan altijd voor naar een universiteit of hogeschool. Wie aan de unief begint, hoeft bovendien niet meer tot het einde van zijn opleiding te wachten om de keuze voor het onderwijs te maken. “De opleiding wordt hervormd om de job van leraar meer prestige te geven”, zegt Onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V). De regering raakte het in juli al eens over het kader van de hervorming, waarin de Centra voor Volwassenenonderwijs hun opleidingen afstaan aan het hoger onderwijs. Tijdens de zomer kwamen er echter strubbelingen tussen CD&V en coalitiepartners N-VA en Open Vld.
Die plooien zijn intussen gladgestreken. De hogescholen en universiteiten worden als enige verantwoordelijk voor de opleidingen en zullen zich extra inzetten voor zij-instromers. “Loodgieters of bakkers, bijvoorbeeld, die nog geen diploma hoger onderwijs hebben, maar wel voor de klas wil staan”, zegt Crevits. “Voor hen komt er vanaf het schooljaar 2019-2020 een educatieve graduaatsopleiding aan de hogescholen.”

De lerarenopleidingen worden ook inhoudelijk versterkt. Crevits maakt daarvoor 1 miljoen euro vrij en sluit in de loop van de komende weken een beheersovereenkomst met de scholen.
Om nieuwe leerkrachten niet langer het gevoel te geven dat ze zonder zwemband in het diepe worden gegooid, de zogenaamde praktijkschok, krijgen universiteiten en hogescholen de opdracht om de afgestudeerde leraren te blijven opvolgen. Hoe de scholen die nascholing aanpakken, kiezen ze zelf.Koen Daniëls, onderwijsspecialist van N-VA, is naar eigen zeggen blij dat hij afgelopen zomer aan de noodrem heeft getrokken. “Zo is nu duidelijk in de hervorming opgenomen de Vlaamse regering het beroepsprofiel van de leraar bepaalt. Daarin zijn onder meer kennis van de vakinhoud, vakdidactiek en taalvaardigheid opgenomen.”

Ook de educatieve master vindt hij een belangrijk onderdeel van het uiteindelijke akkoord. “Daardoor kunnen studenten zich al in de bachelorjaren voorbereiden op een job als leraar. Inhoudelijk, maar ook didactisch. Cruciaal is dat de universiteiten ook een onderzoeksopdracht krijgen naar didactische vaardigheden.”

bron: Belga