ACOD protesteert tegen “afbraakbeleid” Vlaamse regering in openbare sector

ACOD protesteert tegen "afbraakbeleid" Vlaamse regering in openbare sector

Zowat 200 militanten van de socialistische vakbond ACOD hebben maandag aan het Vlaams Parlement geprotesteerd tegen het “afbraakbeleid” van de Vlaamse regering in de openbare sector. De regering-Bourgeois krijgt van de socialistische vakbond een “rode kaart”. Vlaams minister-president Geert Bourgeois leest deze namiddag in het Vlaams Parlement de Septemberverklaring van zijn regering voor. Die verklaring bevat de krachtlijnen van het beleid en de begroting van de Vlaamse regeringsploeg.
Voor aanvang van de Septemberverklaring verzamelden zowat 200 militanten van de socialistische vakbond ACOD aan de gebouwen van het Vlaams Parlement. Ze voerden met symbolische rode kaarten actie tegen het beleid van de Vlaamse regering op het vlak van openbaar bestuur.

Met vier sectoren (Vlaamse overheidsdiensten, Onderwijs, Lokale en Regionale Besturen en Cultuur) protesteerde de vakbond tegen wat zij “het afbraakbeleid van de regering in de openbare sector” noemen. De actievoerders riepen slogans als: “Besparingen neen, statutaire jobs ja, interimcontracten neen, uitbestedingen neen, openbare dienstverlening ja”.

Volgens de vakbond hebben de besparingen van de voorbije jaren een grote impact gehad op de openbare diensten in Vlaanderen. “Minder personeel, drastisch teruggeschroefde budgetten, de afbouw van loon- en arbeidsvoorwaarden en de toename van werkstress hebben grote gevolgen voor zowel het personeel van de betrokken openbare diensten als voor de burgers die gebruik willen maken van de dienstverlening. Hoe langer hoe meer wordt duidelijk dat de openbare diensten niet meer optimaal hun taken kunnen vervullen”, luidt de kritiek.
De actie kadert in de ACOD-campagne ‘Make openbare diensten great again’ in aanloop naar de reactiedag op 10 oktober 2017.

bron: Belga