Zwitsers verwerpen pensioenhervorming tijdens referendum

Zwitsers verwerpen pensioenhervorming tijdens referendum
Zwitsers verwerpen pensioenhervorming tijdens referendum

De Zwitsers hebben vandaag de hervorming van de pensioenen verworpen tijdens een referendum. Dat blijkt uit de voorlopige resultaten deze namiddag. Veertien van de 26 Zwitserse kantons en halfkantons stemden volgens de eerste resultaten tegen de hervorming. De definitieve resultaten worden pas in de late namiddag verwacht, maar aangezien 14 kantons tegenstemden, wordt de hervorming als verworpen beschouwd.

De overheid stelde een controversiële pensioenhervorming voor, nu gepensioneerden langer leven en de lage intresten het pensioenfonds schaden. Daarnaast beginnen de babyboomers, geboren in de jaren 50 en 60, met pensioen te gaan, wat eveneens een probleem is voor het pensioensysteem. Het gaat om de eerste hervorming van de pensioenen in twintig jaar.Om de pensioenkas te spijzen, werd onder meer voorgesteld om de btw te doen stijgen van 8 naar 8,3 procent. Daarnaast wilde de regering de socialezekerheidsbijdrage die van de lonen wordt afgetrokken, laten stijgen van 10,25 naar 10,55 procent, een stijging die zowel door de werkgever als door de werknemer moet worden opgevangen. Tot slot zou de pensioenleeftijd voor vrouwen stijgen van 64 naar 65 jaar, en zo gelijkgetrokken worden met die van mannen.

Het was op voorhand niet duidelijk was de uitkomst van het referendum zou worden, aangezien uit peilingen bleek dat het een nek-aan-nekrace zou worden. De rechts-populistische volkspartij, de grootste partij in het parlement, was tegen de hervorming gekant.

Bron: Belga