Zwitsers stemmen over pensioenhervorming

Zwitsers stemmen over pensioenhervorming

In Zwitserland vindt zondag een referendum plaats over een hervorming van de pensioenen. In het voorstel dat de regering op tafel legt, wordt onder meer de pensioenleeftijd voor vrouwen verhoogd van 64 naar 65 jaar en stijgen de btw en de socialezekerheidsbijdragen om het pensioenfonds te spijzen. Het is nog niet duidelijk of de hervorming wordt goedgekeurd, aangezien peilingen een nek-aan-nekrace voorspellen tussen het “ja”- en het “neen”-kamp. De overheid stelde een controversiële pensioenhervorming voor, nu gepensioneerden langer leven en de lage intresten het pensioenfonds schaden. Daarnaast beginnen de babyboomers, geboren in de jaren 50 en 60, met pensioen te gaan, wat eveneens een probleem is voor het pensioensysteem. Het gaat om de eerste hervorming van de pensioenen in twintig jaar.
Om de pensioenkas te spijzen, wordt voorgesteld om de btw te doen stijgen van 8 naar 8,3 procent. Daarnaast zal de socialezekerheidsbijdrage die van de lonen wordt afgetrokken, stijgen van 10,25 naar 10,55 procent, een stijging die zowel door de werkgever als door de werknemer moet worden opgevangen. Tot slot stijgt de pensioenleeftijd voor vrouwen van 64 naar 65 jaar, en wordt zo gelijkgetrokken met die van mannen.
De uitkomst van het referendum is nog onzeker, aangezien uit peilingen blijkt dat er ongeveer evenveel voor- als tegenstanders zijn. De grootste partij in het parlement, de rechts-populistische Volkspartij SVP, heeft campagne gevoerd tegen het plan. Volgens de partij is het oneerlijk voor vrouwen en treft het vooral werknemers met lage lonen. De centrumpartijen, waaronder de sociaaldemocraten en christendemocraten, staan achter de hervorming.
Vijf miljoen Zwitsers kunnen hun stem uitbrengen. De opkomst voor verkiezingen en referenda bedraagt meestal rond de 50 procent, de overgrote meerderheid (tot 90 pct) van de kiezers stemt via de post. De resultaten worden in de namiddag verwacht.

bron: Belga