Steeds meer Vlaamse ambtenaren werken regelmatig “plaats- en tijdsonafhankelijk”

Steeds meer Vlaamse ambtenaren werken regelmatig "plaats- en tijdsonafhankelijk"

Telewerken zit fors in de lift, ook bij de Vlaamse overheid. Vorig jaar werkten al meer dan een kwart van de Vlaamse ambtenaren dertig dagen of meer per jaar “plaats- en tijdsonafhankelijk”. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Peter Van Rompuy (CD&V) opvroeg bij Vlaams minister van Bestuurszaken Liesbeth Homans (N-VA). In 2012 deed een kwart van de personeelsleden af en toe (minder dan dertig dagen op een jaar) aan telewerken. Negen procent deed dat dertig dagen of meer per werkjaar. Die aantallen zijn vorig jaar gestegen tot 33,9 procent en 25,9 procent.
Sinds midden 2014 spreekt de Vlaamse overheid niet meer van telewerken, maar over “plaats- en tijdsonafhankelijk werken”. Alle personeelsleden van wie de functie er zich toe leent, zouden daartoe de kans moeten krijgen.
“Het is goed dat de Vlaamse overheid verder de omslag inzet naar een eigentijdse organisatie, ook als werkgever. Het bevorderen van telewerk draagt bij tot een beter evenwicht tussen werk en gezin, én tot minder woon-werk verkeer”, zegt Peter Van Rompuy.

bron: Belga