Vanvelthoven tevreden over bankgeheim, maar ziet ook gemiste kans rond afkoopwet

Vanvelthoven tevreden over bankgeheim

Kamerlid Peter Vanvelthoven (sp.a) is tevreden met het voorstel over de uitwisseling van financiële gegevens van belastingplichtigen tussen de Belgische banken en de fiscus, waarover de meerderheidspartijen het eens zijn geraakt in de bijzondere commissie Panama Papers. Dat de afkoopwet voor zeer ernstige fiscale fraude overeind blijft, noemt Vanvelthoven daarentegen een gemiste kans. Meerderheidspartijen N-VA, MR, CD&V en Open Vld raakten het eens over een rapport met aanbevelingen voor de strijd tegen belastingontwijking en fiscale fraude. Oppositielid Vanvelthoven vindt de manier van werken een “beetje jammer”. “We hebben een jaar lang hard gewerkt. In plaats van nu gewoon de gesprekken voort te zetten in commissie, moeten we aan de slag met een algemene tekst van de meerderheid die te nemen of te laten is.”

Vanvelthoven heeft dan ook nog geen definitieve tekst gezien. Op basis van wat links en rechts uit het akkoord is doorgesijpeld, noemt hij het alvast een goede zaak dat de meerderheidspartijen voorstellen een automatische uitwisseling te organiseren van financiële gegevens van belastingplichtigen tussen de Belgische bankinstellingen en de fiscus.“Dat verbaast me enigszins, want ik heb minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) daarover de voorbije twee jaar bevraagd in het parlement en hij heeft de boot steeds afgehouden”, aldus de sp.a’er. Hij waarschuwt wel dat het voornemen geen regel in een rapport mag blijven, maar dat de minister er onmiddellijk werk van moet maken.

Wel vindt Vanvelthoven dat de meerderheid een kans laat liggen bij de bestraffing van zeer ernstige fiscale fraude. Zo blijft het systeem van de minnelijke schikking – zeg maar de afkoopwet voor fiscale fraudeurs – bestaan. Nochtans gingen er volgens hem in de commissie stemmen op om een onderscheid te maken en de zeer ernstige fiscale fraude toch strafrechtelijk vervolgbaar te maken.

“Het gaat niet om mensen die zijn vergeten iets aan te geven. We moeten het signaal geven dat mensen die zich bewust aan zware fraude bezondigen, dreigen de gevangenis in te gaan. We moeten durven zeggen dat we zoiets als samenleving niet accepteren”, besluit Vanvelthoven.

bron: Belga