Picqué verdedigt keuze van Samusocial-rapport Inspectie Financiën boven sturen waarnemer

Picqué verdedigt keuze van Samusocial-rapport Inspectie Financiën boven sturen waarnemer

Voor minister-president Charles Picqué (PS) was het efficiënter om een onderzoek van de Inspectie Financiën bij Samusocial te laten voeren dan een waarnemer naar de daklozenorganisatie te sturen. Dat verklaarde hij in de onderzoekscommissie Samusocial in het Brussels Parlement. Hij ontkende ook dat er enige druk was van zijn kabinet op de bevoegde ministers over Samusocial. Charles Picqué verdedigde de keuze van zijn regering om in 2013 een rapport aan de Inspectie Financiën te vragen in plaats van een observator te sturen. Samusocial was als private vzw niet bereid om veel informatie te geven, dus een waarnemer zou weinig kunnen doen. “Later hebben de regeringscommissarissen ook weinig antwoorden gekregen op hun vragen”, stelde hij. “We wisten ook niet wat we zouden vinden. Bovendien zou het weigeren van controle de verdachtmakingen enkel doen toenemen. Ik vond dat Samusocial beter meer openheid aan de dag gelegd had, maar later was duidelijk waarom ze dat niet wilde”, voegde hij eraan toe.

De voormalige minister-president ontkende ook herhaaldelijk dat hij enige druk had uitgeoefend op de bevoegde ministers Evelyne Huytebroeck (Ecolo) en Brigitte Grouwels (CD&V). Wel waren er grote spanningen tussen het Verenigd College en Samusocial en vooral tussen de PS-kabinetten en de daklozenorganisatie “waardoor mijn kabinet en Samusocial steeds verder uiteen groeiden”. “Ik heb geen herinnering aan grote meningsverschillen binnen het Verenigd College – de regering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie GGC, red. -, maar stelde vast dat de relatie met Samusocial moeilijk was. Maar de relatie was noodzakelijk om de winteropvang te kunnen blijven garanderen”, aldus de voormalige minister-president. Daarom probeerde hij een klimaat van dialoog te creëren met Samusocial.Ook Charles Picqué was voorstander om voor het daklozenbeleid een vzw ‘onder hoofdstuk 12’ (een vzw die onder OCMW-wetgeving zou vallen en dus volledig publiek was, in tegenstelling tot de private vzw Samusocial) op te richten naar het model van de Iris-ziekenhuizen. Maar ondanks de inspanningen van de bevoegde collegeleden kon er geen akkoord gevonden worden, betreurde hij. “Er is nooit een volwaardig alternatief voor Samusocial gevonden, ondanks de inspanningen van de minister Grouwels en Huytebroeck”, aldus de parlementsvoorzitter.

bron: Belga