Drie op de vier slachtoffers van partnergeweld nemen problemen mee naar werk

Partnergeweld is niet alleen een privéprobleem. Het heeft wel degelijk een invloed op het functioneren van een slachtoffer en diens collega’s op het werk. Dat blijkt uit de resultaten van een enquête die het Belgisch Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM) liet uitvoeren bij ongeveer 2.000 Belgische werknemers. De resultaten van de enquête “Achtervolgt partnergeweld je op het werk? ” werden in Brussel voorgesteld op een internationale conferentie. Zo gaf 28 procent van de respondenten aan ooit het slachtoffer geweest te zijn van partnergeweld. Bijna drie op de vier van die slachtoffers (72,9%) stelt dat het geweld een impact had op hun werk. Bij 7,8 procent kwam de (ex-)partner zelfs op de werkvloer. De slachtoffers waren voornamelijk moe (30,7%), afgeleid (29%) of fysiek/mentaal onwel (21,2%). Uit de bevraging blijkt dat ook collega’s vaak bezorgd zijn over de gewelddadige thuissituatie van hun collega (28,5%). Ongeveer 10 procent zei dat hun werk eronder leed.

Bijna tweederde (63,9%) van de respondenten was ervan overtuigd dat ondersteuning van slachtoffers van partnergeweld op de werkplek (bijvoorbeeld betaald verlof, informatie en opleiding, veiligheidsbeleid, enz.) de impact van partnergeweld op het werk van werknemers kan verminderen.“Anders dan andere persoonlijke situaties die een impact kunnen hebben op de werkvloer, rust op partnergeweld nog steeds een groot taboe, zowel voor slachtoffers als voor daders”, stelt Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het Instituut. “De drempel om hulp te zoeken ligt daardoor ook hoog. Een eenvoudige, pragmatische aanpak, zoals een goede doorverwijzing terzake en een luisterend oor, kan al veel betekenen voor betrokken werknemers en hun collega’s.”

bron: Belga