Armoedebarometer 2017 – Amper 30.000 armen minder op tien jaar tijd

Op tien jaar zijn er amper 30.000 armen minder in Vlaanderen, blijkt uit de Armoedebarometer 2017 die de organisatie Decenniumdoelen 2017 heeft voorgesteld. “De cijfers schetsen een beleid van schuldig verzuim”, hekelt voorzitter Jos Geysels het armoedebestrijdingsbeleid van de Vlaamse en federale overheid. Decenniumdoelen 2017 startte tien jaar geleden als een platform van armoedeorganisaties, middenveld en welzijnsorganisaties, mutualiteiten en vakbonden met als doel de halvering van de armoede op 10 jaar tijd. Uit de Armoedebarometer 2017, die gebaseerd is op de cijfers van 2015, blijkt dat deze overkoepelende doelstelling niet behaald werd. In 2006 leefden 693.000 Vlamingen onder de armoedegrens, in 2015 waren dat er met 663.750 personen amper 30.000 minder. Opvallend is ook dat ouderen erop vooruitgaan op de armoedeladder, terwijl eenoudergezinnen en gezinnen met een migratieachtergrond er fors op achteruit gaan. Bovendien is de kinderarmoede toegenomen naar twaalf procent in 2015, terwijl dat in 2008 nog zeven procent was.

Ook op de zes andere doelstellingen op het vlak van wonen, gezondheid, onderwijs, inkomen, werk en samenleven zijn de resultaten volgens Decenniumdoelen ondermaats. “Rond arbeid, inkomen en wonen gaan we er licht op vooruit of blijven we stabiel”, stelt coördinator Michel Debruyne. “Op het vlak van onderwijs, gezondheid en samenleven gaan we erop achteruit, ondanks alle investeringen.”Zo stelt Debruyne dat nooit eerder zoveel mensen zich ongezond voelden. “Bij de laagste inkomensgroepen is dat één op vijf, terwijl dat bij hooggeschoolden slechts drie procent is”, aldus Debruyne, die stelt dat niet die lage inkomensgroepen gezondheidszorg uitstellen om financiële redenen.

Decenniumdoelen noemt het armoedebestrijdingsbeleid daarom “armoedig”, maar blijft tegelijk strijdvaardig. “Wij zijn kwaad maar niet ontmoedigd. Er is een verhoogde belangstelling voor en kwaadheid over de groeiende ongelijkheid. Als je een groter draagvlak hebt, kan je niet ontmoedigd zijn”, besluit voorzitter Geysels.

bron: Belga