“De Brusselaar heeft recht op een aangename stad”

Foto Belga

De geleverde inspanningen om het uitzicht van Brussel te veranderen hebben een impact op de automobilisten. “We zullen van Brussel een stad maken die voor de bewoners aangenaam is om in te leven”, verklaart Pascal Smet, minister van Mobiliteit (sp.a).

De zomer stond, tot grote ergernis van de automobilisten, in het teken van diverse werkzaamheden op de Brusselse wegen.“Er zijn inderdaad heel wat werkzaamheden aan de gang, en die zorgen voor hinder. Vooral pendelaars stellen dat probleem aan de kaak. Ik begrijp hun moeilijke situatie en we doen er alles aan om de hinder te beperken: we coördineerden de werkzaamheden om ze zo kort mogelijk te laten duren, we werken zo veel mogelijk ‘s avonds en in het weekend … Maar ze moeten begrijpen dat als zij in Brussel moeten kunnen werken, de Brusselaars ook het recht hebben om in een aangename stad te leven, en daarvoor zijn werkzaamheden nodig. Momenteel ondergaan de inwoners van het Gewest elke dag files en vervuilde lucht. Dat is niet houdbaar.”

Om beide problemen aan te pakken, werd er beslist om de ruimte voor auto’s in de stad te beperken. Wat zijn de aangeboden alternatieven?

“De huidige werven zijn nodig om de alternatieven uit te werken. We leggen momenteel op de Kleine Ring een fietspad aan. Een van de zaken die het gebruik van de fiets in Brussel belemmert, is immers het gebrek aan propere en veilige plaatsen. We moeten aan die verwachting voldoen. We hebben de Kleine Ring in acht zones ingedeeld. In sommige daarvan zijn de werkzaamheden al gestart. Binnen enkele weken beginnen ze bij het metrostation IJzer. Vijf zones moeten nog aan een openbaar onderzoek onderworpen worden. Maar het fietspad zou binnen twee jaar afgerond moeten zijn. Daarnaast investeren we in de verlenging van bepaalde metro- en tramlijnen, zoals lijn 22 naar Jette en lijn 94 naar Roodebeek en verder naar Bordet en de luchthaven.”

Dat zijn veel werven tegelijk…

“Het Brussels Gewest heeft heel wat vertraging opgelopen bij de vernieuwing van de bestaande infrastructuren en de aanleg van nieuwe infrastructuren. We draaien nu op voor de vertragingen van het verleden. We moeten dat infrastructuurprobleem oplossen om in de toekomst in een aangename stad te kunnen wonen.”

De automobilisten voelen zich verwaarloosd door die vernieuwingen.

“We vernieuwen de tunnels. Dat is toch niet niets? Ik ben niet tegen auto’s. Het model van de afgelopen vijftig jaar met één persoon per auto werkt gewoonweg niet meer. Dat moet Touring begrijpen. Ze willen dat we de werven spreiden in de tijd. Maar dan zouden we binnen honderd jaar nog altijd bezig zijn. We hebben momenteel de indruk dat ‘Alles voor de pendelaars, niets voor de Brusselaars’ hun motto is. Neen, het model van de almachtige koning auto is voorbijgestreefd. Iedereen die een alternatief ter beschikking heeft, moet ervan gebruikmaken.”

“Ik ben steeds verwonderd als ik pendelaars anderhalf uur met hun auto in de file zie doorbrengen, terwijl er snellere alternatieven bestaan”

Iedereen vindt wel een geldige reden om de auto te nemen en denkt dat het openbaar vervoer voor de anderen is.

“Elke bestuurder moet zijn gedrag herzien. Daarvoor is er een betere communicatie nodig om de alternatieven kenbaar te maken. Ik ben steeds verwonderd als ik pendelaars anderhalf uur met hun auto in de file zie doorbrengen, terwijl er snellere alternatieven bestaan. De auto moet een oplossing blijven voor wie geen keuze heeft. Zij moeten hun voertuig delen. We proberen ondernemingen te overtuigen om carpoolen bij hun medewerkers te bevorderen.”

Een van de gevolgen van het verkeer in Brussel is de luchtvervuiling. Verenigingen slepen het Gewest voor de rechtbank voor dat probleem. Is dat gerechtvaardigd?

“Het is belangrijk dat burgers de politici onder druk zetten. Het is ingewikkeld, want politici willen hun kiezers tevredenstellen, terwijl de burgers niet te veel verandering willen… Zo gaan de zaken er niet op vooruit! En dat is nochtans nodig. In dat geval kan druk vanuit de bevolking nuttig zijn. Het is zo dat de Brusselaars een aangename stad om in te leven zullen krijgen.”

Camille_Goret