Algemene Vergadering Verenigde Naties – Enkel door te “delen, vergelijken en praten” maken we vooruitgang

“We bereiken enkel vooruitgang in de wereld als we delen, vergelijken en praten met elkaar, zeker over gevoelige onderwerpen”, zegt vicepremier Alexander De Croo in de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. Hij was te gast op een conferentie van holebiorganisatie LGBT Core Group. Volgens De Croo zijn mensenrechten “een universeel gegeven, los van elke vorm van soevereiniteit”. Daarmee verwees de vicepremier naar de toespraak van de Amerikaanse president Donald Trump voor de Algemene Vergadering waarin die net het belang van nationale soevereiniteit benadrukte.
De Croo is ervan overtuigd dat de alle landen van elkaar kunnen leren en dat discriminatie nergens ter wereld zou moeten worden aanvaard en al zeker niet op basis van seksuele geaardheid. Bovendien is “de manier waarop een samenleving met minderheden omgaat veelzeggend voor haar opvatting over menselijkheid”, verklaarde De Croo.
Na zijn deelname aan deze conferentie schoof De Croo mee aan tafel van een overleg op hoog niveau georganiseerd door het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk over de strijd tegen terrorisme op het internet.

Bron: Belga