Garagepoort justitiepaleis kapot: zittingen kunnen plaatsvinden

Donderdag worden dringende herstellingswerken uitgevoerd aan de toegangspoort naar het cellencomplex van het justitiepaleis, maar er worden wel degelijk gedetineerden naar het paleis overgebracht en de zittingen kunnen ook plaatsvinden. Dat meldt Edward Landtsheere, woordvoerder van de FOD Justitie, woensdagavond. Eerder was gemeld dat er geen gedetineerden naar het paleis zouden gebracht worden omwille van de herstellingswerken aan de poort. “Om een zo vlot mogelijke werking van de rechtszittingen te garanderen, werd overeengekomen dat ’s ochtends alle geplande gedetineerden via de gebruikelijke weg binnengebracht worden in het cellencomplex van het Justitiepaleis”, zegt de woordvoerder van de FOD Justitie. “Pas nadat alle gedetineerden zijn aangekomen, rond 09.00 uur, zal in samenspraak met de lokale politie Brussel en het Veiligheidskorps een teken worden gegeven aan de firma om de herstellingswerken te starten.”
In tegenstelling tot wat eerder werd gemeld, zullen er dus wel degelijk gedetineerden naar het Brusselse justitiepaleis kunnen gebracht worden en kunnen de zittingen plaatsvinden, benadrukt de woordvoerder.
“Er werd intensief overleg gepleegd tussen politie, veiligheidskorps, gebouwenbeheerder van het justitiepaleis, FOD Justitie en de korpsoversten van de Hoven van Beroep en de Rechtbanken van Eerste Aanleg om deze oplossing mogelijk te maken. Aan de korpsoversten van de rechterlijke orde werd wel gevraagd om in de mate van het mogelijke of toelaatbare zittingen te verdagen, gezien de bijzondere werkwijze die morgen/donderdag uitzonderlijk van kracht zal zijn. In terrorismedossiers wordt om veiligheidsredenen uitgeweken naar het Portalis gebouw, maar dat is de normale gang van zaken in het kader van terrorismedossiers en staat los van de geplande herstellingswerken.”

bron: Belga