Demir investeert jaarlijks tot 12,5 miljoen euro in nieuw onderzoeksprogramma

Demir investeert jaarlijks tot 12

Via het nieuwe onderzoeksprogramma FED-tWIN worden de komende 7 jaar 125 nieuwe functies voor jonge wetenschappers op postdoc-niveau gecreëerd. Federaal staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Zuhal Demir stelt vandaag het programma voor, dat een samenwerking is tussen de federale wetenschappelijke instellingen (FWI) en de Belgische universiteiten. Om 10 uur werden 200 belangstellenden verwacht in de Koninklijke Bibliotheek. Elke nieuwe functie bestaat uit twee deelcontracten waarbij de onderzoeker een vaste baan krijgt en voor de helft wordt aangesteld in een FWI en voor de andere helft in een universiteit. De federale overheid komt gedurende tien jaar tussen in de loon- en werkingskosten van deze onderzoekers, de eerste vijf jaar ten belope van 125.000 euro per onderzoeker, nadien voor 62.500 euro.

Volgens Demir liggen er veel mogelijkheden in het programma voor de FWI’s met een groot patrimonium zoals de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis en de Koninklijke Bibliotheek van België. Vooreerst zijn er de efficiëntiewinsten. Onderzoek dat zowel in een FWI als in een universiteit gebeurt, kan meer gestroomlijnd worden. Verder komt het internationale netwerk eigen aan universiteiten ook ten dienste te staan van de FWI’s. De universiteiten zullen vooral hun academische know-how en internationale contacten inbrengen, de FWI’s onder meer hun patrimonium en publiekswerking. Zoals de naam aangeeft, levert dit federale programma een winstsituatie op voor de twee soorten instellingen.FED-tWIN slaat een brug van het federale niveau naar de gemeenschappen. Door de focus op langetermijnfinanciering van de betrokken onderzoekers te leggen, krijgen dezen de kans langlopende onderzoeksprojecten op te starten, netwerken uit te bouwen en externe financiering aan te trekken voor hun universiteit en FWI. Postdoc-onderzoekers krijgen ook uitzicht op een reële loopbaan, zeker in die domeinen waar dat nu niet het geval is. Binnen de betrokken onderzoeksdomeinen wordt tegelijk een duurzame samenwerking tussen universiteiten en FWI’s gecreëerd. Aangepaste selectieprocedures garanderen dat enkel projecten worden gefinancierd die daadwerkelijk een toegevoegde wetenschappelijke waarde hebben.

FED-tWIN wordt volledig gefinancierd binnen de bestaande kredieten. Het programma is bovendien zo ontworpen dat een volgende regering altijd kan beslissen om een vervolgfase op te starten zonder meerkost, aldus nog een mededeling.

bron: Belga