Vandeurzen erkent toenemende druk op Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg

Vandeurzen erkent toenemende druk op Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen (CD&V) erkent dat de wachttijden voor psychische hulp en de druk op de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) toenemen. Een reeks maatregelen, met onder meer extra investeringen om problemen bij jongeren sneller te detecteren en te behandelen, moet volgens de minister een gunstig effect hebben op de werking en de wachttijden van de CGG. Vandaag berichtte De Standaard over een vraag van Vlaams parlementslid Bjorn Anseeuw (N-VA) aan Vandeurzen waaruit blijkt dat mensen met psychische problemen vorig jaar gemiddeld 45,56 dagen moesten wachten op een eerste intakegesprek bij de CGG. In 2008 bedroeg die wachttijd maar 33,5 dagen. Bij jongeren liep de gemiddelde wachttijd vorig jaar op tot 60 dagen. In 2008 moesten jongeren gemiddeld 50,48 dagen wachten.

Om de druk op de CGG wat te verlichten, investeert Vandeurzen extra in een programma vroegdetectie en -interventie en in de verdere uitbouw van een eerstelijnszorg, zo meldt zijn kabinet. Daarnaast rekent de minister erop dat ook de door de federale regering aangekondigde plannen rond de terugbetaling van psychologische zorg een gunstig effect zullen hebben op de werking en wachttijden van de CGG. Vandeurzen zet ook in op online hulpverlening als een laagdrempelige aanvulling op de traditionele hulpverlening.

Anseeuw hekelt ook dat federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) het budget voor zogenaamde k-bedden, de dagplaatsen in de kinderpsychiatrie, wil inperken. “Een intentieproces waar niets van klopt”, reageert haar woordvoerster. Om tegemoet te komen aan de Vlaamse vraag naar extra k-bedden, kunnen ziekenhuizen bedden reconverteren binnen de bestaande budgetten. Met het oog op de toekomstige financiering buigt de Nationale Raad voor de Ziekenhuisvoorzieningen zich momenteel over de kostprijs van k-bedden. Er is immers vastgesteld dat de kosten nogal verschillen van ziekenhuis tot ziekenhuis.

bron: Belga