Scouts en Gidsen Vlaanderen bekijkt mogelijkheden oprichting allochtone groep in Antwerpen

Scouts en Gidsen Vlaanderen bekijkt mogelijkheden oprichting allochtone groep in Antwerpen

Scouts en Gidsen Vlaanderen bekijkt de mogelijkheden voor de oprichting van een allochtone scoutsgroep in Antwerpen-Noord. “Alle groepen die nu al inclusief werken en inzetten op diversiteit blijven we ondersteunen. Maar we onderzoeken of het mogelijk is om een exclusieve allochtone groep op te richten die op lange termijn ook kan evolueren naar een diverse scoutsgroep”, zegt woordvoerder Jan Van Reusel. De Vlaamse jeugdbewegingen bereiken doorgaans nog te weinig allochtonen. Uit onderzoek uit 2008-2009 bleek dat 97 procent van de leden van Chirojeugd Vlaanderen en Scouts en Gidsen Vlaanderen van Belgische afkomst is. Scouts en Gidsen Vlaanderen wil nu volop inzetten op een nieuwe scoutswerking in Antwerpen-Noord. “Onbekend is nog te vaak onbemind en dat betekent voor veel allochtonen een grote drempel naar onze werking. Jongeren van allochtone afkomst met ervaring in jeugdwerking gaan daarom een project op het terrein op poten zetten. In communicatie met ouders en jongeren gaan ze praten en uitleggen wat een jeugdbeweging is en wat de meerwaarde kan zijn”, legt Van Reusel uit. Het project focust op een aantal vragen. “Is er plaats voor religieuze gewoontes? Is er ruimte voor hoofddoeken? Wat doen we met gewoontes rond eten en drinken? ”

Het uiteindelijke doel is om voorwaarden te creëren om een nieuwe scoutsgroep op te richten. “Heeft een exclusieve allochtone scoutsgroep een slaagkans? En zo ja, kunnen we voorwaarden creëren zodat die kan evolueren naar een diverse scoutsgroep. Tegelijkertijd blijven we de bestaande scoutsgroepen die ervaring hebben in diversiteit ondersteunen. Alle groepen die inclusief werken, moeten onze steun blijven krijgen”, aldus Van Reusel.

Scouts en Gidsen Vlaanderen telt goed 80.000 leden verspreid over een 500-tal groepen.

bron: Belga