Algemene Vergadering Verenigde Naties – België organiseert in 2019 zevende Wereldcongres tegen de doodstraf

Ons land zal in februari 2019 het zevende Wereldcongres tegen de doodstraf organiseren. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) maandag aangekondigd in de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. Een vijftigtal lidstaten van de internationale organisatie gingen er een verbond aan voor een foltervrije handel. Het initiatief voor het verbond gaat uit van de Europese Unie, Argentinië en Mongolië. Zij willen daarmee een einde maken aan de handel in producten die gebruikt worden om de doodstraf uit te voeren of bij martelingen. In totaal ondertekenden een vijftigtal lidstaten maandag de toetredingsverklaring, die een aantal actiepunten vastlegt. Het gaat onder meer om toegenomen controles en beperkingen op de export van de goederen in kwestie.
“De strijd tegen de doodstraf is een van de prioriteiten waarrond België al geruime tijd werkt op verscheidene niveaus”, zei Reynders bij de ondertekening. Hij wijst erop dat België zich meteen achter het initiatief schaarde en andere landen ertoe heeft aangezet om ook deel te nemen.

Bron: Belga