Fusie Puurs en Sint-Amands – Ook Puurs geeft groen licht voor fusie

In Puurs heeft de gemeenteraad maandagavond zoals verwacht de princiepsbeslissing goedgekeurd om tot een fusie met buurgemeente Sint-Amands over te gaan. Achttien raadsleden stemden voor, twee tegen (Vlaams Belang en Groen) en drie N-VA’ers onthielden zich. Even voordien had de gemeenteraad van Sint-Amands al zijn zegen gegeven. De fusie kan nu verder worden uitgewerkt en zal allicht in november voor definitieve goedkeuring opnieuw aan de beide gemeenteraden worden voorgelegd, inclusief de nog te bepalen naam van de fusiegemeente. Nadien moet ook het Vlaams Parlement er zich nog over uitspreken.
De Puurse burgemeester Koen Van den Heuvel, die met zijn CD&V een absolute meerderheid heeft in zijn gemeente, was naar eigen zeggen al lang voorstander van een fusie. “Er is een lange lijst aan voordelen, die verder gaat dan de financiële bonus van de Vlaamse regering”, zegt hij. “Dat bleek onlangs ook nog uit het fusierapport. Beide gemeentes zullen erop vooruitgaan: er is bijvoorbeeld ook meer efficiëntie mogelijk in de dienstverlening en we kunnen samen meer experts aantrekken in plaats van elk apart eenmansdiensten te hebben voor bepaalde zaken.”
Als in november of ten laatste december de definitieve goedkeuring volgt, kunnen Puurs en Sint-Amands aan de overgangsfase beginnen om tegen 1 januari 2019 effectief te kunnen fuseren. “Er ligt nog heel veel werk op tafel, maar het zal de inspanningen waard zijn”, denkt Van den Heuvel. “Het resultaat zal trouwens met zowat 26.000 inwoners nog steeds een gemeente op mensenmaat zijn, die dicht bij de burger staat.”

bron: Belga