Autoloze zondag: luchtkwaliteit was beter dan gewoonlijk in Brussel

Autoloze zondag: luchtkwaliteit was beter dan gewoonlijk in Brussel

Net als de voorbije jaren was de luchtkwaliteit in Brussel beter dan gewoonlijk tijdens de autoloze zondag. Hoewel voorzichtigheid is geboden bij het interpreteren – ook andere factoren kunnen een rol spelen -, lagen de concentraties NO en CO lager dan op een gemiddelde zondag. Dat werd vernomen bij de Intergewestelijke Cel voor Leefmilieu (Ircel). Stikstofmonoxide (NO) en koolstofmonoxide (CO) zijn volgens Ircel de voornaamste vervuilende stoffen om de impact van het verkeer op de luchtkwaliteit te bekijken. Uit metingen in Sint-Lambrechts-Woluwe blijkt dat de hoeveelheid NO in de lucht om 8 uur 7 µg/m3 bedroeg. Om 9 uur, bij de start van autoloze zondag, werd er nog 4 µg/m3 gemeten en van 11 tot 19 uur nog 3 µg/m3. Op een gemiddelde zondag met autoverkeer is er van 9 tot 19 uur 5 tot 10 µg/m3 NO in de lucht. Op een gewone weekdag schommelt de concentratie NO tussen 13 en 39 µg/m3.

Een gelijkaardige vaststelling is er voor de concentratie koolstofmonoxide (CO). Die daalde van 22 µg/m3 om 8 uur, naar 16 µg/m3 om 14 uur. De hoeveelheden CO in de lucht gingen weer omhoog vanaf 20 uur, na afloop van de autoloze zondag. Gemiddeld wordt er op zondag tussen 11 en 19 uur 23 tot 25 µg/m3 CO gemeten in de lucht, op een weekdag is dat 27 à 3 µg/m3.bron: Belga