Maandag D-Day voor fusieplannen van Puurs en Sint-Amands

In Puurs en Sint-Amands buigen de gemeenteraden zich maandagavond over een principebeslissing om tot een fusie van de twee gemeentes over te gaan. De beslissing volgt op een info- en onderzoekstraject dat de voorbije maanden doorlopen werd, nadat burgemeesters Koen Van den Heuvel (Puurs, CD&V) en Peter Van Hoeymissen (Sint-Amands, CD&V) hun intentie tot fuseren hadden bekendgemaakt. In Sint-Amands zou de stemming echter nog spannend kunnen worden, aangezien coalitiepartner L.O.S. er naar eigen zeggen nog steeds niet uit is en het mogelijk aan de individuele raadsleden overlaat. Het nieuws over de intentie tot fuseren lekte in mei vroeger uit dan voorzien, zodat L.O.S. het via de media vernam nog voor de partij binnen het gemeentebestuur was ingelicht. L.O.S.-schepen Bart De Schutter noemde het voornemen “ondoordacht” vanwege de korte voorbereidingstijd. De fusie moet immers al voor 1 januari 2018 aangekondigd en op 1 januari 2019 gerealiseerd worden om in aanmerking te komen voor een financiële aanmoediging van de Vlaamse regering – een schuldovername van maximaal 500 euro per inwoner en maximaal 20 miljoen euro in totaal.
De principebeslissing werd over het zomerverlof getild om nog een extra studie door een onafhankelijk onderzoeksbureau mogelijk te maken. Uit dat fusierapport bleek onlangs dat een fusie financiële voordelen zou kunnen opleveren, wat vooral voor Sint-Amands broodnodig zou zijn, maar ook een betere dienstverlening. Een studie over een fusie tussen Sint-Amands en Bornem kwam er niet, hoewel daarover de voorbije maanden ook stemmen opgingen.

bron: Belga