Directeur KCE vreest voor onafhankelijkheid

De directeur van het Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE), dat doorgaans kritische rapporten opstelt, vreest voor de onafhankelijkheid van zijn onderzoekers. Door een fusie met andere instellingen en een nieuwe raad van bestuur bestaat het risico op toegenomen politieke druk. “De geldkraan voor een dienst kan worden dicht­gedraaid als de rapporten politiek niet goed vallen”, zegt directeur Raf Mertens zaterdag aan De Standaard. Op dit moment lopen onderhandelingen om het KCE met het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV), het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie (Coda) en de Hoge Gezondheidsraad te laten fuseren. “De wetteksten voor de nieuwe structuur zijn bijna klaar. Het is nu duidelijk dat we minder beschermd zullen zijn tegen politieke druk”, zegt Raf Mertens, die uit onvrede deze week de handdoek in de ring gooide en niet niet langer voor het KCE wil onderhandelen over de fusie.
Zijn voornaamste kritiek betreft de nieuwe raad van bestuur van de instelling, die Sciensano zal heten. “Die raad zal voor het grootste deel bestaan uit vertegenwoordigers van overheidsdiensten en -agentschappen die rechtstreeks aan een minister moeten rapporteren. Daaronder ook een vertegenwoordiger van het Federaal Voedselagentschap (FAVV), dat onder Landbouw valt, en iemand van het directoraat-generaal Plant, Dier en Voeding, die ook aan de minister van Landbouw rapporteert. Nochtans heeft de fipronilcrisis pas aangetoond dat het de geloofwaardigheid van een instelling die instaat voor de volksgezondheid, geen goed doet als ze onder Landbouw zit.”

bron: Belga