Vlaamse overheid scherpt klimaatambities aan

Vlaamse overheid scherpt klimaatambities aan

De Vlaamse overheid scherpt haar klimaatambities aan. Het is en blijft wel de bedoeling om tegen 2030 minstens 40 procent minder CO2 uit te stoten en 27 procent minder energie te verbruiken, maar de overheid zal voortaan 2015 gebruiken als referentiejaar en niet langer 2005. De lat wordt een stuk hoger gelegd omdat verschillende doelstellingen al gehaald zijn. Dat blijkt uit een nota die Belga heeft kunnen inkijken en die vandaag op de agenda stond van de Vlaamse regering. In 2016 legde de Vlaamse regering een aantal klimaatdoelstellingen vast. Zo was het de ambitie om tegen eind 2030 de CO2-uitstoot van de Vlaamse overheid op verschillende vlakken met 40 procent terug te dringen tegenover 2005. Daarnaast was het de bedoeling om voor dezelfde periode het primaire energieverbruik van de gebouwen met 27 procent terug te dringen.

Maar nu blijkt dat de Vlaamse overheid eigenlijk al bepaalde doelstellingen heeft gehaald (bv. de daling van de CO2-uitstoot ten gevolge van het energieverbruik). Daarom is beslist te schuiven met het referentiejaar. Er wordt niet langer naar 2005 gekeken als basis, maar naar 2015. Daarmee komt de lat opnieuw een stuk hoger te liggen.“De Vlaamse regering wil via de aanpassing van het referentiejaar haar voorbeeldrol waarmaken en blijven kiezen voor een ambitieuze aanpak. Zo wil ze de entiteiten aanzetten om, naast de keuze voor een contract met hernieuwbare elektriciteit, ook andere maatregelen in te voeren om de eigen CO2-emissies te doen dalen”, zo staat te lezen in de goedgekeurde nota.

bron: Belga