Pensioenhervorming – “We kiezen voor een breder kader in de logica van activering”

Pensioenhervorming - "We kiezen voor een breder kader in de logica van activering"

De federale regering gaat voorlopig niets veranderen aan de manier waarop het pensioen voor werklozen ouder dan vijftig jaar wordt berekend. Dat heeft premier Charles Michel bevestigd na afloop van de ministerraad. Het is echter niet uitgesloten dat de regering in het kader van activeringsmaatregelen nog maatregelen rond pensioenen neemt. Daarvoor is het wel wachten op de insteek van de sociale partners en de gewesten. Na het kernkabinet van donderdag raakte bekend dat de regering de manier waarop periodes van werkloosheid meetellen voor de bereking van het pensioenbedrag enkel zou wijzigen voor mensen jonger dan 50. Voor de vijftigplussers verandert er niets, al wordt er wel ingezet op activering. Daarvoor wordt een advies gevraagd aan de sociale partners en overleg gepleegd met de gewesten.

“We kiezen voor een breder kader in de logica van activering”, zei premier Michel vandaag. De regering zal luisteren naar de adviezen die de Nationale Arbeidsraad en de gewesten geven, ook over eventuele pensioenmaatregelen.De premier pleitte ervoor om “geen angst te zaaien” in de publieke opinie.

bron: Belga