Pensioenhervorming – De Wever benadrukt nood aan hervorming bij toekomstige werkloze vijftigplussers: “België is virtueel failliet”

Pensioenhervorming - De Wever benadrukt nood aan hervorming bij toekomstige werkloze vijftigplussers: "België is virtueel failliet"

Voor N-VA-voorzitter Bart De Wever moet de pensioendiscussie binnen enige tijd opnieuw op de regeringstafel belanden. Het is volgens hem onbetaalbaar niet in te grijpen in de pensioenopbouw van toekomstige werkloze vijftigplussers, al viseert hij niet de huidige groep langdurig werkloze vijftigplussers. CD&V-vicepremier Kris Peeters is not amused over de commentaar van De Wever. “Voor vijftigplussers blijft de situatie zoals ze nu is”, aldus Peeters. Er is verwarring ontstaan over wat het kernkabinet donderdag heeft beslist in het pensioendossier. Vanuit verschillende hoeken werd gecommuniceerd dat er niets zal veranderen voor vijftigplussers die langer dan een jaar werkloos zijn, maar dat de regering fors zal inzetten op activering. Daarvoor wordt advies gevraagd aan de sociale partners en zal worden overlegd met de gewesten. Werklozen die jonger zijn dan vijftig, zullen na een jaar terugvallen op een basisloon voor hun pensioenopbouw.

N-VA-bronnen stelden evenwel dat het dossier later nog terug op de regeringstafel moet belanden. “Er is beslist voorlopig niets te beslissen”, luidde het. In De Ochtend op Radio 1 sprak partijvoorzitter De Wever over “uitstel” en stelde hij dat de regering het dossier opnieuw zal bekijken wanneer alles goed is uitgewerkt.De Wever benadrukt dat het nooit de bedoeling is geweest van de regering om de pensioenen te verlagen van de langdurig werkloze vijftigplussers die er vandaag zijn. “Zij hebben jaren geleden immers te horen gekregen dat ze niet meer beschikbaar moeten zijn voor de arbeidsmarkt”, voerde hij aan. Intussen is er echter veel veranderd en is er wel sprake van opvolging en activering.

Het is voor De Wever dan ook logisch dat er voor de “nieuwe instromers” niet dezelfde pensioenopbouw kan worden behouden. Dat is volgens hem niet rechtvaardig, maar vooral onbetaalbaar. “Wij hebben de ambitie het land financieel gezond achter te laten”, stelde hij. Wie beweert dat je niets moet hervormen en alles behouden kan blijven, “vertelt de waarheid niet”. Hij stelde zelfs dat het land “virtueel failliet” is.

In dezelfde uitzending reageerde vicepremier Peeters misnoegd op de uitspraken van De Wever. “Ik betreur dat mensen die niet op het kernkabinet aanwezig waren en niet betrokken waren bij de besluitvorming, de dag nadien commentaar geven op de radio. Ik weet wél wat er is afgesproken”, aldus Peeters. “Elke partij mag op elk moment dingen naar de regeringstafel brengen, maar je kan pas iets wijzigen als alle vier partijen het eens zijn.”

bron: Belga