Monsanto Papers – Chemiereuzen hielden pen vast voor advies over glyfosaat

Monsanto Papers - Chemiereuzen hielden pen vast voor advies over glyfosaat

Het Europees voedselagentschap EFSA zou bij de beoordeling van studies over de onkruidverdelger glyfosaat hele stukken tekst letterlijk overgenomen hebben uit studies van de producenten zelf. Dat schrijven de Mediahuis-kranten vandaag. “Dit zou elke democraat kwaad moeten maken”, reageert Europees parlementslid Bart Staes (Groen). In Vlaanderen werd het particulier gebruik van glyfosaat dit voorjaar nog aan banden gelegd, maar op Europees niveau lijkt dat niet te gaan gebeuren. Als het van de Europese Commissie afhangt, krijgt de onkruidverdelger – vooral bekend onder de merknaam Roundup van Monsanto – binnenkort een nieuwe vergunning voor tien jaar. De Commissie volgt daarvoor het advies van de EFSA, dat eind 2015 al oordeelde dat het product niet kankerverwekkend is.

Nu rijzen er echter weer twijfels over hoe de voedselautoriteit tot die conclusie is gekomen. Uit de analyse van de Duitse toxicoloog Peter Clausing in opdracht van de ngo Pestizid Aktions-Netzwerk blijkt dat hele stukken tekst letterlijk zijn overgenomen uit documenten die door de glyfosaatproducenten zelf zijn aangeleverd.Volgens Clausing is het “in theorie” geen probleem dat de industrie een overzicht maakt van de wetenschappelijke literatuur. “Maar in mijn analyse werd wel duidelijk dat de overheden niet op een degelijke manier zijn nagegaan of dat overzicht wel volledig is. Er zijn bijvoorbeeld belangrijke wetenschappelijke papers niet opgenomen over een bepaald mechanisme waarmee glyfosaat kanker kan uitlokken.”

Europees parlementslid voor Groen Bart Staes reageert verbolgen. “Dit zou elke democraat kwaad moeten maken. De macht van kapitaalkrachtige bedrijven als Monsanto om regelgeving, wetgeving en ook wetenschappelijk onderzoek en Europese procedures naar hun hand te zetten, is echt enorm.”

bron: Belga