Ministerraad concretiseert maatregelen uit Zomerakkoord

Ministerraad concretiseert maatregelen uit Zomerakkoord

De federale ministerraad heeft een pak maatregelen die in het Zomerakkoord waren afgesproken, verder geconcretiseerd. Het gaat vooral om maatregelen die mensen aan het werk moeten helpen of houden. Via startersjobs zullen bedrijven aangemoedigd worden om een jongere tussen 18 en 21 aan te werven. Die aanwerving zal een bedrijf minder kosten, terwijl het nettoloon van die jonge werknemer niet verlaagt.
De activeringsbijdrage moet dan weer voorkomen dat bedrijven oudere werknemers betaald thuis zetten. Deze bijdrage, die tussen de 10 en 20 procent van het bruto maandloon zal liggen, zal gelden voor werknemers boven 55 jaar.
De toekenning van een winstpremie aan werknemers wordt versoepeld en het fiscale tarief wordt verlaagd van 25% naar 7%.

De flexijobs die in 2015 in het leven zijn geroepen voor de horeca worden nu uitgebreid naar gepensioneerden en de detailhandel. Bedrijven worden ook aangemoedigd om extra uren te geven aan mensen die onvrijwillig deeltijds werken en nu een inkomensgarantie-uitkering (IGU) krijgen. Er zal nu systematisch nagegaan worden of die mensen aan de voorwaarden blijven voldoen. En bedrijven die langer dan een jaar beschikbare uren niet aan iemand met een IGU geven, zullen daarvoor een bijdrage moeten betalen.Andere maatregelen moeten bepaalde misbruiken tegengaan. Zo moet wie een werkloosheidsuitkering aanvraagt nu dertien weken hebben gewerkt. Tot nu toe was dat slechts vier weken. In de praktijk is er echter geregeld misbruik vastgesteld om, in geval van vrijwillige werkloosheid, sanctionering te vermijden.

Bedrijven mogen ook niet langer tijdelijke werkloosheid doorvoeren en de specifieke taken voor die tijdelijke werkloosheid aan onderaannemers uitbesteden. Klachten hierover geven voortaan altijd aanleiding tot een controle-onderzoek.
De regering sluit ook een achterpoortje waarmee bedrijven de bonus die ze aan werknemers kunnen geven via cao 90 misbruiken als een fiscaal gunstige ontslagvergoeding.

bron: Belga