Nog nooit zo veel ‘politieke misdrijven’ in België

Nog nooit zo veel 'politieke misdrijven' in België

Er is nog nooit zo veel politiek geïnspireerde criminaliteit geweest in België. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) ziet naast het moslimextremisme ook een toename van het anarchisme en extreemlinks geweld, zo bericht De Tijd. Vroeger werden in ons land amper mensen vervolgd voor ‘misdrijven tegen de veiligheid van de staat’. Het gaat daarbij om het beramen van aanslagen tegen de koning of de regering, ‘het opnemen van de wapens tegen België’, taken uitvoeren voor buitenlandse legers, een oorlog tegen België aanmoedigen, burgers doen twijfelen aan hun trouw aan de Belgische staat, enzovoort.

Tien jaar geleden telde de politie zo amper 80 gevallen. In 2000 waren dat er zelfs maar 21. En meer recent, in 2013, waren dat er ook nog slechts 115. Maar vorig jaar stelde de politie liefst 487 misdrijven tegen de veiligheid van de staat vast. Het gros daarvan vond plaats in het Brusselse.“De sterke stijging heeft momenteel te maken met het islamitisch extremisme. Maar daarnaast blijven ook de anarchistische en extreemlinkse groeperingen actief in België. Dat uit zich in bedreigingen, materiële beschadigingen en verstoring van de openbare orde. Over het algemeen stijgt de door onze diensten waargenomen activiteit van die groeperingen. Potentiële doelwitten voor hen zijn de multinationals en de internationale instellingen op ons grondgebied, maar ook onze eigen ordediensten”, antwoordt Geens op een parlementaire vraag van Kattrin Jadin (MR). “Ook de geopolitieke crisissen in Syrië en Turkije dragen bij tot een toename van de spanning in België tussen Turkse nationalistische elementen en Koerdische militanten.”

bron: Belga