Meer generatiestudenten aan Vlaamse universiteiten

Meer generatiestudenten aan Vlaamse universiteiten

Het aantal generatiestudenten aan de Vlaamse universiteiten gaat dit najaar opnieuw de hoogte in. Dat blijkt uit een rondvraag van Belga. De onderwijsinstellingen benadrukken wel dat het nog niet om definitieve cijfers gaat. Het academiejaar begint pas officieel eind september. Bij de UGent tellen ze op 13 september al 5,2 procent meer inschrijvingen van nieuwe eerstejaarsstudenten dan vorig jaar. Vooral de Faculteit Diergeneeskunde doet het met een stijging van 31 procent zeer goed. “Het feit dat de opleiding aan de UGent begin juli tot de beste ter wereld uitgeroepen is, heeft de populariteit van de richting nog verder doen toenemen”, luidt het. Zitten ook in de lift: de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen (+17,7 procent), de Faculteit Rechtsgeleerdheid (+16 procent) en de Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen (+16,4 procent).

Bij de UAntwerpen zijn er tot nu toe 2.574 generatiestudenten ingeschreven. Dat is een stijging van 2,9 procent in vergelijking met hetzelfde moment vorig jaar. Het aantal buitenlanders ging met 30 procent naar omhoog, voor het aantal Nederlanders is dat zelfs 39 procent. Opvallend is dat alle opleidingen die voor 2013 tot de hogescholen behoorden maar met de ‘integratie’ naar de universiteit kwamen, er op vooruit gaan. Dat zijn de ontwerpwetenschappen (+12 procent), de toegepaste ingenieurswetenschappen (+11 procent), de revalidatiewetenschappen (+0,5 procent) en superstijger toegepaste taalkunde (vertalers/tolken): +41 procent.Bij de UHasselt tekenden ze op 13 september 8 procent meer generatiestudenten op dan vorig jaar. Richtingen die het daar goed doen zijn Mobiliteitswetenschappen, Architectuur, Fysica, Biologie, Handelswetenschappen, Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie.

Bij de KULeuven waren op 13 september al 6.562 generatiestudenten ingeschreven. Dat zijn er 1,3 procent meer dan op hetzelfde moment vorig jaar. Welke richtingen daar populair zijn, is nog niet duidelijk.

Bij de VUB waren op dit moment nog geen cijfers beschikbaar.

bron: Belga