Vlaanderen probeert nieuwe woonvormen uit

BELGA PHOTO JASPER JACOBS

Er zijn bijna vijftig projecten kandidaat om in Vlaanderen te experimenteren met nieuwe woonvormen, zoals cohousing. Ze reageerden op een oproep van minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA).

Om in te spelen op een aantal maatschappelijke evoluties, zoals het groeiend aantal samengestelde gezinnen en de vergrijzing, moeten ook de woonvormen mee veranderen. De bestaande klassieke woonvormen volstaan niet langer. Minister Homans (foto) lanceerde daarom voor het zomerreces een oproep voor projecten die zullen mogen experimenteren met alternatieve en innoverende woonvormen binnen een regelluw kader.

Uit de groep van 48 kandidaten wordt nu een selectie gemaakt van vernieuwende woonvormen die uitgetest zullen worden in een regelluw kader. Dat heeft Homans geantwoord op een vraag van Vlaams parlementslid An Moerenhout (Groen). Bestaande regelgeving wordt voor een beperkte periode deels aan de kant geschoven om innovatie vrije baan te geven. De bedoeling is om expertise op te bouwen en te kijken of het opportuun is om de projecten uit te breiden over heel Vlaanderen.

Rigide regelgeving

Verschillende alternatieve vormen van wonen winnen ook aan populariteit. Denk bijvoorbeeld aan samenhuizen (waarbij verschillende personen samen een woning huren) of cohousing (waarbij meerdere gezinnen met elkaar samenleven en gebruik maken van gemeenschappelijke faciliteiten). Ook community land trusts (CLT’s) zijn een innovatieve woonvorm. Daarbij is het huis eigendom van de bewoner, terwijl de grond in het bezit blijft van de gemeenschap, de CLT.

Maar die nieuwe woonvormen botsen al eens op de grenzen van de bestaande – vaak nogal rigide – regelgeving. Zo wordt men geconfronteerd met problemen rond vergunningen, belastingen en kan men ook allerlei premies en subsidies mislopen.

Uit cijfers die Groen-parlementslid An Moerenhout heeft opgevraagd, blijkt nu dat er 48 projecten zijn ingediend. Volgens minister Homans zullen die projecten nu beoordeeld worden door een beoordelingscommissie. «Na de beoordeling van de projectaanvragen door de commissie wordt een finale keuze gemaakt en worden de geselecteerde projecten bekendgemaakt bij besluit van de Vlaamse regering», aldus Homans.