Deel van Gent heeft terug stroom

Foto Pixabay

De herstelling in de stroomcabine waar vanmorgen rook uitbrak en die leidde tot een elektriciteitspanne in een groot deel van Gent, is nog aan de gang. Een deel van de inwoners heeft intussen opnieuw elektriciteit.

Netbeheerder Eandis meldt dat zes uur na het incident een deel van het centrum opnieuw stroom heeft. “We kunnen nog geen uitspraken doen over wanneer iedereen weer stroom zal hebben”, zegt woordvoerder Simon Van Wijmeersch.

Brandweer moet blussen

De stroomonderbreking deed zich om 6.23 uur voor. Het ging om meer dan vijfhonderd straten en duizenden gezinnen. Het incident deed zich voor aan de Nieuwe Vaart. Door de hevige rookontwikkeling konden technici zich lange tijd niet in de cabine begeven.

“De brandweer moest blussen en de cabine was te warm om te betreden. Onze technici zijn nu de interventies aan het uitvoeren om de stroomvoorziening te herstellen. Bepaalde getroffen delen van de stad zoals de omgeving van het gerechtsgebouw en de Coupure hebben al terug stroom. We kunnen nog geen uitspraken doen over hoeveel mensen er nog getroffen zijn en wanneer iedereen weer stroom zal hebben”, zegt Van Wijmeersch.

Vergoeding

Alle gebruikers die aangesloten zijn op het distributienet kunnen sinds 2015 bij een stroomonderbreking van meer dan vier uur een vergoeding voor geleden ongemak aanvragen. “Deze vergoeding is verschuldigd in geval van een niet-geplande stroomonderbreking met technische oorzaak van minstens vier uur. Het moet dus gaan om een ongeplande stroomonderbreking, en een bewuste afsluiting van de netgebruiker valt evenmin onder het toepassingsgebied. De vergoeding is veeleer een ongemakkenvergoeding dan een schadevergoeding, aangezien deze los staat van de werkelijke schade die men al dan niet leed”, zegt de Vlaamse energieregulator Vreg.

De vergoeding bedraagt 35 euro voor een gezin, vermeerderd met 20 euro voor elke bijkomende periode van vier uur, maar de vergoedingsplicht geldt niet bij een noodsituatie of overmacht. “De oorzaak van dit incident is nog onduidelijk. Dat zal pas later onderzocht worden”, zegt woordvoerder Van Wijmeersch van Eandis.