Sp.a: “Zoveelste gebroken belofte van deze regering”

Sp.a: "Zoveelste gebroken belofte van deze regering"

“De zoveelste gebroken belofte van de regering”, zo bestempelt oppositiepartij sp.a het bericht dat de regering-Michel niet langer vasthoudt aan de minimale eisen die Europa voor de begroting oplegt. Europa eist van ons land dat het zijn overheidsfinanciën elk jaar met 0,6 procent, of 2,6 miljard euro, gezonder maakt. Dat betekent dat jaarlijks 2,6 miljard euro structurele maatregelen moeten worden gezocht. Dat zijn ingrepen die jaar na jaar geld opleveren, geen eenmalige maatregelen, toevallige meevallers of technische correcties.

Maar uit de begrotingstabellen van de regering-Michel blijkt dat ze de minimale Europese regels niet respecteert. Ze schrijft voor 2,6 miljard euro aan maatregelen in, maar die zijn niet allemaal structureel van aard, zo schrijft De Tijd.“Dit is de zoveelste gebroken belofte van de regering”, zeggen sp.a-Kamerleden Meryame Kitir en Karin Temmerman. “Bij aanvang van deze legislatuur beloofde de regering begrotingsevenwicht tegen 2018. De facturen zijn inderdaad verhoogd, mensen krijgen een lager loon en moeten langer werken voor minder pensioen. Maar de begroting geraakt maar niet op orde.”

De Vlaamse socialisten wijzen vooral minister van Financiën Johan Van Overtveldt met de vinger. Ze verwijten hem “geknoei”. “Zeven fiscale maatregelen hebben vorig jaar geen 2,1 miljard opgebracht zoals de minister had ingeschreven in de begroting, maar 180 miljoen euro gekost. Zelfs de minimale beslissingen om de grote vermogens extra te laten bijdragen, rijdt hij eigenhandig in de prak. De rest van de regering staat erbij en kijkt ernaar. Wie zal daar de dupe van zijn? Juist. Opnieuw dezelfde mensen die dat gaan voelen in facturen, lonen en pensioenen. Mensen zijn de dupe van het slordige rekenwerk van deze regering”, besluiten Kitir en Temmerman.

bron: Belga