“Romantische notie dat kleinere slachthuizen beter zijn voor dierenwelzijn”

Romantische notie dat kleinere slachthuizen beter zijn voor dierenwelzijn

“Er is geen recht evenredige relatie tussen de schaalgrootte van slachthuizen en dierenwelzijn”. Dat zegt Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) in een reactie op de vraag van GAIA om per slachthuis een maximumgrens vast te leggen van hoeveel dieren er geslacht mogen worden. Maar “dat stemt misschien niet overeen met de romantische notie dat wanneer enkel in kleinere bedrijven geslacht wordt, dit beter is voor het dierenwelzijn.” De oproep van GAIA komt er na een nieuw schandaal in een slachthuis in Vlaanderen, dit keer in Izegem. De dierenrechtenorganisatie vindt dat het tijd is voor “maatregelen ten gronde” en ziet heil in een maximumgrens voor het aantal geslachte dieren, specifiek opgesteld voor elk slachthuis. Volgens de minister is er echter geen verband tussen de schaalgrootte en het welzijn van de dieren. “Er bestaan zowel kleine slachthuizen met weinig aandacht voor dierenwelzijn, als grote slachthuizen met veel aandacht voor dierenwelzijn.” Hij wijst er ook op dat de controle op kleinere slachthuizen moeilijker – want versnipperd – zou verlopen. “Grotere slachthuizen hebben het voordeel dat er zeer specifiek controles kunnen uitgeoefend worden”, meent Weyts.

GAIA vroeg de minister ook om onmiddellijk inspectieteams te sturen naar andere slachthuizen van de groep Verbist, die de bewuste inrichting in Izegem uitbaat. De organisatie wees erop dat “het slachthuis van Zottegem evenmin een onbesproken reputatie geniet”. Weyts heeft de opdracht voor de controle van dat slachthuis intussen al gegeven, klinkt het op zijn kabinet.bron: Belga