Negen nieuwe camera’s voor slachthuis van Anderlecht

Negen nieuwe camera's voor slachthuis van Anderlecht

In het slachthuis van Anderlecht zijn 9 nieuwe camera’s geïnstalleerd. Dat gebeurde op vraag van Brussels staatssecretaris voor Dierenwelzijn Bianca Debaets, zo laat zij in een mededeling weten. Door de bijkomende camera’s kan nog strenger worden toegezien op het dierenwelzijn in het slachthuis. Mistoestanden zoals recent in Vlaanderen aan het licht kwamen worden hierdoor hopelijk onmogelijk in Brussel. De beelden worden intern bekeken en kunnen aangewend worden door externe controleurs van Leefmilieu Brussel, stelt de staatssecretaris. Na enkele mistoestanden in Vlaamse slachthuizen liet Debaets in mei in het slachthuis van Anderlecht – het enige erkende slachthuis in het Brussels gewest – extra maatregelen doorvoeren. Na overleg met de directie van het slachthuis zijn 9 nieuwe camera’s op de slachthuissite in gebruik genomen: 4 in de stallen en 5 in de slachtzone zelf. Ze komen bovenop de zes bestaande camera’s die zich reeds bevinden in de laad- en loszones voor de dieren. “Ik bedank de directie van het slachthuis van Anderlecht voor de vlotte samenwerking. Zij heeft snel de noodzaak ingezien om extra maatregelen te treffen in het voordeel van het dierenwelzijn”, verklaart Bianca Debaets. “Dankzij de extra camera’s beschikken we als overheid over een extra paar ogen om toe te zien op het dierenwelzijn in het slachthuis”.

De bijkomende camera’s moeten nog worden goedgekeurd door de Privacycommissie. Nadien kunnen de camerabeelden geraadpleegd worden door de dierenartsen-inspecteurs van Leefmilieu Brussel, die de beelden kunnen gebruiken als bewijsmateriaal. De extra camera’s zijn ook een signaal “aan al diegenen die rechtstreeks bij het slachtproces betrokken zijn (groothandelaars, transporteurs, eigen personeel) dat overtredingen tegen dierenwelzijn door ons slachthuis absoluut niet getolereerd worden”, stelt Jan Van Assche, hoofddierenarts in het slachthuis van Anderlecht.bron: Belga