“Kennis Nederlands voorwaarde voor exploitatievergunning cafés en gokkantoren”

Kennis Nederlands voorwaarde voor exploitatievergunning cafés en gokkantoren

De burgemeester van Vilvoorde, Hans Bonte (sp.a), wil dat lokale overheden de wettelijke mogelijkheid krijgen om het verlenen van een exploitatievergunning voor cafés en gokkantoren op hun grondgebied afhankelijk te maken van de kennis van het Nederlands van de uitbater. Bonte bevestigt aan Belga wat hij hierover vandaag in De Standaard zegt. “In het Kanaalplan is onder meer voorzien dat criminaliteitsgevoelige sectoren strenger gecontroleerd worden. Cafés en gokkantoren kunnen op dit ogenblik niet efficiënt genoeg gecontroleerd worden omdat de uitbater in een aantal gevallen geen Nederlands spreekt. De kennis van het Nederlands is ook noodzakelijk opdat deze onze regelgeving goed begrijpt. Ik roep de wetgever dan ook op specifiek voor cafés en gokkantoren een dergelijke taalregeling in het leven te roepen”, aldus Bonte.

Bonte, die binnenkort in de Kamer een wetsvoorstel in die zin zal indienen, viseert hierbij cafés en gokkantoren omdat deze uitbatingen volgens hem kwetsbaarder zijn voor illegale praktijken, zoals witwassen van onder meer zwart geld, bendevorming, drugszaken en openbare dronkenschap. Hij wijst ook op de link die in het verleden vaak aangetroffen werd tussen terroristen en enkele van deze illegale praktijken.

bron: Belga