“Het is nu tijd om de daad bij het woord te voegen”

Het is nu tijd om de daad bij het woord te voegen

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) is tevreden met de “duidelijke visie op de toekomst van de EU” van Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker in zijn jaarlijkste State of the Union. Maar “het is nu tijd om de daad bij het woord te voegen”, zegt Bourgeois, bijvoorbeeld inzake strengere controles aan de buitengrenzen en een heropstart van de onderhandelingen over een handelsakkoord met de Amerikanen. Juncker zit voor wat de toekomst van de EU betreft op dezelfde lijn als de Vlaamse regering, meent Bourgeois. “Ik ben tevreden dat ook de voorzitter van de Europese Commissie niet pleit voor een institutionele ‘big bang’, een Europese superstaat of een steriel meer of minder Europa-debat”, zegt de minister-president. “Juncker formuleert een duidelijke visie van de Commissie op de toekomst van de EU, die net zoals de visie van de Vlaamse regering inzet op die beleidsdomeinen waar de EU meerwaarde genereert.”

Die domeinen zijn onder meer de verdieping van de interne markt, de vereenvoudiging van de inning van de sociale zekerheidsbijdrage en een Europese strategie om de gevolgen van de digitalisering op te vangen, meent Bourgeois. De minister-president breekt ook – net als Juncker vandaag – een lans voor een versnelling in de onderhandelingen over handelsakkoorden met Japan, Mexico en Zuid-Amerika. Bourgeois gaat echter nog een stap verder en vraagt dat ook de onderhandelingen voor het TTIP-akkoord met de VS snel opnieuw worden opgestart. Die gesprekken liggen al stil sinds de zomer van 2016.Tot slot wil Bourgeois ook aan de buitengrenzen een sterker Europa zien. “De binnendeuren tussen de lidstaten kunnen enkel open blijven wanneer we samen onze buitendeuren onder controle houden”, meent hij. Voor Bourgeois moeten buitengrenscontroles gepaard gaan met een “kordaat, maar humaan terugkeerbeleid”. “We zullen zien met welke concrete voorstellen de Commissie hierover eind deze maand zal komen, maar het is nu in elk geval tijd om de daad bij het woord te voegen”, besluit hij.

bron: Belga