België gooit Europese begrotingseisen overboord

België gooit Europese begrotingseisen overboord

De regering-Michel houdt niet langer vast aan de minimale eisen die Europa voor de begroting oplegt. Dat hebben goed geplaatste bronnen aan De Tijd bevestigd. Het monitoringcomité, de groep topambtenaren die de Belgische begroting opvolgt, berekende in juli dat de regering-Michel volgend jaar 4,3 miljard euro moet besparen om de begroting op koers te houden. De regering vond dat echter te ambitieus en verklaarde dat ze “zou doen wat Europa vraagt”.

Maar in de realiteit heeft de regering-Michel in juli bij de onderhandelingen over het Zomerakkoord de lat nog lager gelegd. Europa eist van ons land dat het zijn overheidsfinanciën elk jaar met 0,6 procent, of 2,6 miljard euro, gezonder maakt. Dat betekent dat jaarlijks 2,6 miljard euro structurele maatregelen moeten worden gezocht. Dat zijn ingrepen die jaar na jaar geld opleveren, geen eenmalige maatregelen, toevallige meevallers of technische correcties.Maar uit de begrotingstabellen van de regering-Michel blijkt dat ze de minimale Europese regels niet respecteert. Ze schrijft voor 2,6 miljard euro aan maatregelen in, maar die zijn niet allemaal structureel van aard. Meer dan de helft van de inspanning gebeurt via technische correcties en meevallers en vaak zijn dat geen structurele maatregelen. Zo schrijft de regering 368 miljoen euro in als “conjuncturele meevaller” omdat ze ervan uitgaat dat de economie meer zal groeien dan verwacht.

“Een koerswijziging”, zegt een bron. “Dat is een duidelijke en bewuste politieke keuze omdat we de economische relance absoluut willen bespoedigen en niet afremmen”, reageert het kabinet van de premier.

bron: Belga