Stad Brussel investeert 3,6 miljoen euro in renovatie Koninklijk Circus

De stad Brussel zal zelf 3,6 miljoen euro investeren in de renovatie van het Koninklijk Circus. De werken zijn nodig om het gebouw opnieuw in gebruik te kunnen nemen. De stad zal de Brusselse concertzaal zelf uitbaten omdat de Raad van State op 3 augustus besliste dat Brussels Expo de zaal niet in bruikleen mag uitbaten. De oppositie had veel belangstelling in het dossier van het Koninklijk Circus en de financiële gevolgen nu de stad de uitbating zelf op zich neemt. Het feit dat vzw La Botanique, de vorige uitbater, met zijn expertise niet meer gevraagd werd voor een tijdelijke uitbating, riep ook vragen op.
“Ik wil jullie eraan herinneren dat de vzw La Botanique zich op een onverantwoorde manier heeft gedragen in het beheer van de zaal en dat meerdere jaren lang. We hebben het gebouw gerecupereerd in een enorm onveilige staat”, vertelt schepen van Huisvesting Mohamed Ouriaghli. Uit een onafhankelijk rapport uit 2014 bleek dat de brandveiligheid absoluut niet aan de wet voldeed. Die problemen werden sindsdien door La Botanique nooit verholpen.
De stad Brussel investeert nu zelf 3,6 miljoen euro in de renovatie en het brandveilig maken van het Koninklijk Circus, terwijl ze wacht op een definitieve uitspraak over de geldigheid van de toekenning van de concessie aan Brussels Expo.
Op de vraag of het niet wijselijk is de aanbesteding opnieuw op te starten, kwam er geen antwoord.

bron: Belga