Rode Kruis Vlaanderen mag medewerkster niet ontslaan omwille van misbruik logo

Rode Kruis Vlaanderen mag medewerkster niet ontslaan omwille van misbruik logo

Rode Kruis Vlaanderen mag één van haar medewerksters, die ook vakbondsafgevaardigde is, niet ontslaan om dringende redenen. Dat heeft de arbeidsrechtbank in Antwerpen beslist. De ene fout die ze gemaakt had, is volgens de rechter niet zwaarwichtig genoeg om haar aan de deur te zetten.
Melissa Cowpe werkt sinds maart 2009 bij het Rode Kruis en is ook afgevaardigde voor de socialistische Bond van Bedienden, Technici en Kaderleden (BBTK). Ze was in het vluchtelingenopvangcentrum op de Antwerpse Linkeroever aan de slag, maar werd geschorst in afwachting van een beslissing over haar ontslag.

De aanleiding daarvoor was een actie op Wereldvluchtelingendag op 20 juni. Ze wilde in Brussel mee gaan protesteren tegen de eindeloze asielprocedures in ons land en had op 14 juni een pamflet naar alle opvangcentra verstuurd met een oproep aan haar collega’s om deel te nemen. Het pamflet droeg de logo’s van Fedasil en het Rode Kruis, waardoor de indruk werd gewekt dat de organisaties haar initiatief ondersteunden.Rode Kruis Vlaanderen verweet haar een zware fout te hebben gemaakt en startte de ontslagprocedure. Omdat Melissa Cowpe vakbondsafgevaardigde is, moest de arbeidsrechtbank beslissen of ze aan de deur mocht worden gezet. De rechter oordeelde van niet en stelde dat het om een éénmalige fout ging, die niet zwaarwichtig was.

Voorts werd er in het vonnis ook verwezen naar haar oprechtheid en goede bedoelingen. Toen het Rode Kruis haar op het pamflet had aangesproken, had ze de logo’s ook meteen verwijderd en besefte ze dat ze fout gehandeld had. Het Rode Kruis kan nog wel in beroep gaan tegen de uitspraak van de arbeidsrechter.

bron: Belga