Laatste akkoord tussen directie en vakbonden Volvo Gent leidt niet tot heropstarten productie

Laatste akkoord tussen directie en vakbonden Volvo Gent leidt niet tot heropstarten productie

In Gent blijft de werkonderbreking bij Volvo Cars duren, nadat de directie een voorstel op tafel heeft gelegd om de werkdruk aan te pakken. Het akkoord werd bezegeld door de directie, sectorfederatie Agoria en de gewestelijke secretarissen van de vakbonden. Het werd toegelicht aan de ochtend- en middagploeg maar die laatste ging niet voltallig aan de slag, waardoor de productie niet kan worden opgestart. De nachtploeg wordt later op de avond nog geïnformeerd. In het laatste voorstel stelt de directie voor om de bandsnelheid aan te passen en tijdelijke werkkrachten langer in dienst te houden. Maar het akkoord lijkt nog niet aan te slaan. “Er is nog niet genoeg bereidheid om aan de slag te gaan”, zegt Patrick van Hijfte van ACV. “Maar we zitten dan ook in een fase waarin we nog ontdekken wie bereid is om het werk te hervatten. Indien die bereidheid er niet is, moeten we naar een ander type overleg.” Als de actievoerders zich niet achter het laatste akkoord scharen, kan de werkonderbreking escaleren tot een staking, waarbij het personeel niet langer door het bedrijf wordt betaald.

“Er is nog onvoldoende vertrouwen om de band op te starten”, klinkt het bij ABVV. “We vinden het een goed voorstel maar het is onthaald op boegeroep. Iedereen zal zelf moeten uitmaken hoe het verder moet, maar wij blijven achter de actievoerders staan.” Op dit moment is er geen verder overleg tussen directie en bonden bij Volvo Cars Gent. De directie heeft een verzoeningsprocedure aangevraagd.
De werkonderbreking begon maandagochtend, toen de ochtendploeg van de afdeling eindassemblage spontaan het werk neerlegde.bron: Belga