Ex-gedeputeerde Vlaams-Brabant wordt kabinetschef van gouverneur

Ex-gedeputeerde Vlaams-Brabant wordt kabinetschef van gouverneur

Tom Troch (sp.a) heeft ontslag genomen uit de Vlaams-Brabantse provincieraad. Hij wordt vanaf volgende week kabinetschef van gouverneur Lodewijk De Witte. Troch was provincieraadslid sinds 2006. In de periode 2006-2009 was hij gedeputeerde. Momenteel bekleedt hij een schepenambt in de gemeente Londerzeel. In de provincieraad wordt hij opgevolgd door partijgenoot Roel Anciaux.
Als kabinetschef van De Witte volgt Troch Bert Carleer op die directeur wordt bij Havicrem. Troch blijft in zijn nieuwe functie schepen in Londerzeel, waar hij onder meer bevoegd is voor ruimtelijke ordening, stedenbouw, mobiliteit en verkeer. “Met de gouverneur heb ik duidelijke afspraken gemaakt dat ik geen dossiers zal behandelen die betrekking hebben op Londerzeel”, aldus Troch.

bron: Belga