Drie Belgen in bijzondere terreurcommissie Europees Parlement

Drie Belgen in bijzondere terreurcommissie Europees Parlement

Drie Belgische leden van het Europees Parlement treden toe tot de bijzondere, tijdelijke terreurcommissie die het halfrond heeft opgericht. Ivo Belet (CD&V), Helga Stevens (N-VA) en Gérard Deprez (MR) zullen onder meer onderzoeken hoe de gegevensuitwisseling tussen de EU-lidstaten verloopt. Dat er een bijzondere terreurcommissie zou worden opgericht, besliste het parlement al in juli. Dinsdag stemde de plenaire vergadering over de samenstelling van de commissie. Die telt dertig leden, onder wie dus Belet, Stevens en Deprez. De verschillende politieke fracties hebben ook dertig plaatsvervangers aangeduid.

De opdracht van de commissie is heel breed. Er zal onder meer worden gekeken naar de informatie-uitwisseling tussen de lidstaten en tussen de verschillende Europese databases. Ook de bewaking van de Europese buitengrenzen wordt tegen het licht gehouden, net als de impact van de Europese antiterreurwetgeving op de mensenrechten en de efficiëntie van deradicaliseringsprogramma’s.Het mandaat van de commissie loopt twaalf maanden, maar kan worden verlengd. In die periode zullen de commissieleden plaatsbezoeken afleggen en hoorzittingen organiseren. In het eindrapport zullen zowel bevindingen als een reeks aanbevelingen staan.
Aanstaande donderdag vergadert de terreurcommissie voor de eerste keer. Dan worden onder meer de voorzitter en de vicevoorzitter aangeduid.

bron: Belga